nieuws

Consumentenbond: ‘AFM ziet problemen die er niet zijn’

Archief

De Consumentenbond wijst een aanscherping van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) resoluut van de hand. "Slechts 1,5% van de huizenbezitters zit in betalingsproblemen en geeft te hoge hypotheeklasten aan als belangrijkste oorzaak."

 

"Wij zijn daarom tegen aanscherping van de hypotheeknorm", laat de bond weten. "Onvoorziene omstandigheden zoals plotselinge arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of onvoorziene medische kosten zijn veel belangrijkere oorzaken waardoor consumenten in financiële problemen komen, naast uitgaven voor de kinderen." De Consumentenbond vindt dat de AFM uitgaat van een niet aangetoond probleem. Eigen onderzoek geeft aan dat driekwart van de huizenbezitters met betalingsproblemen juist geen hypotheek heeft die hoger is dan de GHF norm.

 

De bond stelt verder dat de AFM faalt in het houden van toezicht: "De AFM concludeert namelijk dat in de afgelopen tijd afwijkingen van de GHF-norm hebben geleid tot onverantwoorde hypotheekleningen. Afwijken van de norm uit de gedragscode mag, mits goed onderbouwd en verantwoord. Het is de taak van de AFM daar op toe te zien en in te grijpen als dit leidt tot onverantwoorde leningverstrekking."

 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de opsteller van de GHF, loopt ook niet warm voor het AFM-voorstel en houdt graag vast aan de inkomenstoets (maximaal 4,5 maal het jaarinkomen).

 

Reageer op dit artikel