nieuws

CDFD vraagt reactie op PE- toetstermen

Archief

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de PE-toetstermen vastgesteld die gaan gelden voor de periode tussen 1 januari 2010 en 1 juli 2011 en legt deze nu voor aan de branche. Marktpartijen kunnen tot 6 oktober reageren.

CDFD vraagt reactie op PE- toetstermen

De afgelopen maanden heeft de Commissie PE-toetstermen van het CDFD de actuele ontwikkelingen op het terrein van de financiële dienstverlening geïnventariseerd en gekeken welke onderwerpen in aanmerking komen om opgenomen te worden in het PE-traject. Op basis hiervan kunnen PE-instellingen en exameninstituten hun PE-programma's inrichten en hun examens opstellen.
Na sluiting van de consultatietermijn, zal het CDFD de reacties intern evalueren en tot definitieve vaststelling overgaan.

Reageer op dit artikel