nieuws

ASR zet kaarten op groei in schade en hypotheken

Archief

Weg omhoog

ASR Nederland hield aan de eerste zes maanden van dit jaar € 77 (291) mln winst over. "Na ons verlies in het tweede halfjaar van 2008 zijn we hiermee tevreden", aldus Baeten. "Het is een duidelijk signaal dat we weer op de weg omhoog zijn, zeker als je bedenkt dat in het cijfer de effecten van 2008 nog zijn opgenomen."
De crisis op de financiële markten heeft de winst wel met € 85 mln gedrukt, aldus financieel directeur Roel Wijmenga. "We hebben onze aandelenportefeuille verder afgebouwd; daardoor is onze blootstelling aan risico's minder geworden, maar hebben we ook verlies op aandelen moeten nemen. Verder hebben we te maken met minder dividend en renteinkomsten." Met name trots is ASR op de gestegen solvabiliteitsmarge: die is verbeterd van 233% naar 287%. "Dat hebben we volledig op eigen kracht gedaan", zegt Baeten. De rentegevoeligheid van de balans is verminderd doordat is gewisseld van kortetermijn naar langetermijnbeleggingen. "De structuur van onze balans was niet geschikt voor een zelfstandig bestaan. Als nu de rente met 1% daalt, heeft dat een daling van de solvabiliteit met minder dan 5% tot gevolg. Voorheen kon een rentedaling van 1% de solvabiliteit met tientallen procenten doen afnemen", zegt Baeten.
 
Cijfers
Ondanks dat de premieomzet ook bij ASR Nederland is gedaald – tot € 2,8 (3,5) mld (19%) – is het marktaandeel volgens Baeten gestegen. "We zijn nu na Eureko en ING de derde verzekeraar van het land."
In Zorg nam door een dalend aantal aov's de premieomzet met 4% af tot € 816 (847) mln. De premies uit overige schadeverzekeringen stegen, door een toegenomen aantal verzekerden en door indexaties, met 2% tot € 570 mln. De premieomzet Leven daalde met 32% tot € 1.426 (2.089) mln. In de nieuwe productie is de afname nog omvangrijker (45%). Zo droogde de koopsomproductie bij pensioencontracten onder invloed van bedrijfssaneringen, het uitblijven van indexeringen en oversluitingen zo goed als op (88%). "En in de moordende markt voor direct ingaande lijfrenten doen wij bewust niet mee", zegt Baeten.
Het technisch resultaat Schade is sterk gedaald tot € 54 (126) mln door een toenemend aantal claims, die de schadequote op nagenoeg 100% hebben gebracht. "De schade door grote branden is toegenomen; dat komt wel vaker voor in recessies." Verder zijn de resultaten in Auto verslechterd; als gevolg daarvan is de no-claimbeschermer afgeschaft.
De crisis doet zich vooral gevoelen bij aov's, het segment waarin ASR (inclusief De Amersfoortse) marktleider is met een aandeel van ruim 23%: het aantal beëindigde polissen door faillissementen ligt 135% hoger dan vorig jaar. Het aantal ziekmeldingen is met 15% gestegen. "Die doen zich vooral voor bij zelfstandigen."
In reisverzekeringen ziet ASR een terugloop in het aantal nieuwe polissen: "We hebben 15% minder reisverzekeringen verkocht en 30% daarvan is in de laatste week voor vertrek gesloten." Kosten ASR sleutelt aan de kosten door het aantal vestigingen terug te brengen van vijftien naar drie, waarbij zevenhonderd banen vervallen. "We hebben inmiddels al een banenreductie van 230 gerealiseerd." De reductie van kosten gaat minder snel: van de geplande besparing van € 100 mln is tot nu toe € 8 mln gerealiseerd: het kostenniveau over de eerste helft van het jaar ligt op € 290 mln, tegen € 272 mln vorig jaar.
 
Zelfstandig
De Nederlandse staat wil op niet al te lange termijn de voormalige Fortis-dochter weer verkopen. Over hoe ASR het liefst de toekomst ingaat, is Baeten duidelijk: "We zijn groot en sterk genoeg voor een zelfstandige toekomst. We hebben weinig geloof in het bancassurancemodel, dus een overname door een bank is wat ons betreft geen optie. Daarnaast willen we graag een Nederlands bedrijf blijven."

Reageer op dit artikel