nieuws

‘Arbeidsongeschikten slecht af bij verzekeraars’

Archief

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers zijn volgens vakbond FNV slecht af bij private verzekeraars. Uit onderzoek door Orbis, in opdracht van FNV en gefinancierd door Stichting Instituut Gak, zou blijken dat verzekeraars zich de eerste twee tot drie jaar nog wel inspannen voor re-integratie, maar dat het daarna muisstil blijft.

‘Arbeidsongeschikten slecht af bij verzekeraars’

Aanleiding voor het onderzoek is de tussenevaluatie door het ministerie van Sociale Zaken dat als basis dient voor besluitvorming dit jaar rondom totale privatisering van de WGA. De FNV stelt dat het voor verzekeraars financieel niet aantrekkelijk is om na de loongerelateerde uitkering van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte te investeren in re-integratie. "De vervolguitkering bedraagt namelijk maximaal 51% van het minimumloon. Dit weegt niet op tegen de kosten die een verzekeraar moet maken voor re-integratie", aldus de vakbond.
Het onderzoek zou verder aantonen dat werkgevers (uit het mkb) zich bij de keuze van een verzekering laten leiden door advies van tussenpersonen, accountants en administratiekantoren. Volgens deze tussenpersonen en de betreffende verzekeraars is de premie bijna altijd doorslaggevend bij de keuze van een WGA-verzekering. "Verzekeringsadviseurs geven openlijk toe dat ze geen zicht hebben op de re-integratiedienstverlening die is gekoppeld aan de polis."

Reageer op dit artikel