nieuws

AFM wil hypotheek standaard niet hoger dan woningwaarde

Archief

Leemtes

Achterliggend motief voor de aanpassingen is dat de AFM een aantal leemtes ziet in de huidige toetsnormen. "De leencapaciteit is naar ons oordeel te ruim voor een tweepersoonshuishouden met een inkomen tot € 30.000." Een ander zwak punt is volgens de toezichthouder dat de GHF-norm is gebaseerd op één type huishouden, waardoor het betalingsrisico voor een tweepersoonshuishouden met kinderen groot is. "Voor een eenpersoonshuishouden wordt de leencapaciteit onnodig beperkt."
 
Daarnaast wordt te veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de gedragscode, de zogeheten explain-mogelijkheid. Bij 20% tot 30% van de in 2007 en 2008 verstrekte hypotheken is daarvan gebruik gemaakt. "De AFM is van oordeel dat in tweederde van deze dossiers een onverantwoord krediet is verstrekt." Zo wordt een aangenomen inkomensstijging vaak niet onderbouwd. Ook wordt bij een aanvrager aangenomen dat er sprake is van vermogen, zonder dat dit wordt vastgesteld.
 
LTV
De AFM vindt voorts dat de hypotheekverstrekking te veel leunt op de verhouding tussen het leenbedrag en het inkomen (LTI). Er zou meer moeten worden gekeken naar de verhouding tussen de lening en de waarde van de woning (LTV), aldus de toezichthouder. "Nederland heeft een zeer hoge gemiddelde LTV-ratio vergeleken met het buitenland. De normale verstrekkingsnorm ligt op 100% tot 115% van de aankoopwaarde, hetgeen ongeveer 20 procentpunt hoger is dan in het buitenland gebruikelijk is. De AFM heeft in haar toezicht zelfs LTV-ratio's tot 180% geconstateerd." Een risicoverhogende factor is dat meer aflossingsvrije hypotheken worden gesloten. "In dit verband is het zorgelijk dat uit de AFM Consumentenmonitor blijkt dat 44% van recente sluiters van een (deels) aflossingsvrije hypotheek zich niet realiseert dat zij aan het eind van de looptijd van hun hypotheek nog een schuld hebben als zij zelf geen voorziening treffen."
 
Hoogervorst verwees naar het instorten van de huizenmarkt eind jaren zeventig. "De hypotheekmarkt is nu veel omvangrijker dan toen: de LTV is verdrievoudigd en de totale hypotheekschuld vergeleken met het bruto nationaal product is verviervoudigd." In combinatie met een dalende vraag en een stijgende werkloosheid kunnen veel huishoudens in de problemen komen. "Bij 70.000 tot 120.000 huishoudens is sprake van én een hoge LTI én een hoge LTV, én geen NHG", aldus Hoogervorst.

Reageer op dit artikel