nieuws

AFM: hypotheek bij uitzondering hoger dan woningwaarde

Archief

Toezichthouder AFM wil dat hypotheken met ingang van 1 januari 2011 niet meer bedragen dan 100% van de aankoopwaarde van de woning. In uitzonderingsgevallen kan daarvan worden afgeweken, maar dan moet het extra geleende bedrag binnen zeven jaar worden afgelost.

AFM: hypotheek bij uitzondering hoger dan woningwaarde

Die aanpassing van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) staat in het consultatiedocument over hypotheekverstrekking dat de AFM woensdag heeft gepresenteerd. Topman Hans Hoogervorst lanceerde in april al het plan om nooit meer dan de woningwaarde te verstrekken, maar stuitte daarbij op forse kritiek van branche en politiek.
Afwijkingen van de 100%-norm zijn onder meer mogelijk als er vermogen voorhanden is. Voor hypotheken met NHG is afwijking van de GHF mogelijk tot maximaal 112% van de aankoopwaarde. Als overgangsmaatregel stelt de AFM voor om die 112% voorlopig als norm te hanteren. De toezichthouder verwacht dat met deze maatregel ruim een kwart van de huishoudens minder kan lenen. "Maar de voorstellen hebben een veel beperkter effect dan de autonome ontwikkelingen op de huizenmarkt."
De AFM wil de gedragscode verder differentiëren naar vier typen huishoudens en striktere voorwaarden verbinden aan het afwijken van de toetsnormen. Marktpartijen hebben nu zes weken de tijd om te reageren op het consultatiedocument.

Reageer op dit artikel