nieuws

AFM-boete voor LeenSysteem

Archief

Toezichthouder AFM heeft een bestuurlijke boete van € 6.000 opgelegd aan het Zoetermeerse bemiddelingsbedrijf LeenSysteem, omdat het onvoldoende klantinformatie heeft ingewonnen bij het adviseren over consumptieve kredieten. De AFM bekeek zeven dossiers uit de periode van november 2007 tot juni 2008 en geen enkele kon de toets der kritiek doorstaan.

AFM-boete voor LeenSysteem

LeenSysteem, een bedrijf van Joel Fresco, is een financieel dienstverlener die cliënten adviseert over (onder meer) consumptieve kredieten. Volgens de WFT
(artikel 4:23) is een zorgvuldige dienstverlening aan cliënten vereist. "Bij een dergelijk advies is een adviseur verplicht informatie van de klant te vragen over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Deze informatie is nodig om een advies te kunnen geven dat past bij de specifieke situatie van de klant." Doordat onvoldoende informatie is ingewonnen, kan in de onderzochte gevallen niet afdoende worden vastgesteld of het product aansluit bij de specifieke situatie van de klant, aldus de AFM.

Reageer op dit artikel