nieuws

Zorgpolissen maken Achmea winstgevend

Archief

Omzetdaling Leven

Het Nederlandse levenbedrijf van Eureko/Achmea zag de nieuwe productie vrijwel halveren tot € 77 (149) mln. In het bankkanaal daalde de brutopremieomzet met liefst 26% tot € 653 mln, onder invloed van de opkomst van banksparen. De direct writers noteerden dankzij koopsompolissen 17% groei (tot € 242 mln), terwijl de levenomzet in het intermediaire kanaal met 12% daalde (tot € 182 mln). Slechte beleggingsresultaten zetten het levenbedrijf op een fors verlies van bruto € -114 (14) mln. "De teruglopende omzet roept bij het levenbedrijf om lagere kosten; dat was zo en dat blijft zo", aldus financieel directeur Gerard van Olphen in een toelichting.
 
Een sterke afname van de omzet was er ook bij Achmea Hypotheekbank. Het marktaandeel slonk van 1,9% tot 0,6%. Het leverde wel meer rendement op: bruto € 40 (19) mln.
 
Meer schadepolissen
Het Nederlandse schadebedrijf noteerde een kleine premiegroei (van 1%) tot € 1.532 mln. Iets krimpende portefeuilles bij het intermediair (-2% tot € 193 mln premie) en in het directe kanaal (-2% tot € 550 mln) werden gecompenseerd door een 5% omzetstijging binnen het bankkanaal. Nog altijd neemt het aantal polishouders toe alsmede het aantal verzekeringen dat zij in hun pakket (bijvoorbeeld de Alles-in-één-Polis) hebben.
 
Het resultaat daalde door meer en hogere claims, onder meer bij rechtsbijstandverzekeringen.
 
Solvabiliteit
Dankzij de uitgifte van nieuwe aandelen verkreeg Eureko dit jaar iets meer dan € 1 mld aan nieuw kapitaal van de grootaandeelhouders Vereniging Achmea, Rabobank en MillenniumBCP. De solvabiliteit nam mede hierdoor in het afgelopen halfjaar met 26 procentpunten toe tot 176%. Voor de afzonderlijke onderdelen zijn die marges als volgt: Leven 200%, Schade 217% en Zorg 178%.

Reageer op dit artikel