nieuws

Verzekeraar moet na royement hogere premie vergoeden

Archief

Daders

De verzekerde moet zijn auto nu verzekeren bij Rialto, wat op flink meer premie neerkomt. Hij dient een klacht in bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, en vordert € 1.000 euro schadevergoeding. Voor de bank eist hij in totaal nog € 700. Zijn lezing over de schadetoedracht was volgens hem "eenduidig en heeft in redelijkheid niet kunnen leiden tot de opzegging".
 
Vertrouwen geschaad
De inboedelverzekering is opgezegd, zo stelt de verzekeraar, omdat het vertrouwen is geschaad. Eerst was de scheur in de bank ontstaan door een zakmes, "later door kleding of schoenen en weer later had hij het over een keukenmes." Bij de schroeischade werd eerst een aansteker genoemd, later een kaars en ten slotte een waxinelichtje als oorzaak. De verzekeraar vindt dat de verzekerde geen actie heeft ondernomen om de toedracht uit te zoeken en heeft enkel aan de expert gemeld dat zijn eigen kinderen zoiets niet zouden doen.
 
Herstel
Na de discussie over schade aan de bank heeft de verzekeraar een expert ingeschakeld die geconstateerd heeft dat herstel goed mogelijk is; de herstelkosten werden geschat op 370. "De verzekerde ging niet tot herstel over, maar wenste wel uitkering van 500", aldus de verzekeraar.
 
De autopolis, waarvoor de groep als bemiddelaar optrad, is vanwege het geschade vertrouwen per contractsdatum opgezegd. "Omdat de polis op reguliere wijze is beëindigd kan 'Aangeslotene' niet aangesproken worden voor het verschil in premie met de nieuwe verzekeraar", stelt het verzekeringsbedrijf.
 
Premieverschil
Over de toedracht van de schade aan de bank zegt de Commissie op dat het niet vaststaat dat de man tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. De stukken rechtvaardigen "hoogstens de conclusie dat hij ook niet weet hoe de schade is ontstaan en veronderstellingen heeft geuit."
 
Verder vindt de Commissie dat niet geconcludeerd worden dat de man over de herstelmogelijkheden van de bank een onjuiste voorstelling heeft gedaan.
 
Het eindoordeel van de Commissie luidt dat de inboedelverzekering niet opgezegd had mogen worden. Ook had de 'aangeslotene' ervoor moeten zorgen dat de tot de groep behorende verzekeraar de autoverzekering niet opzegde. De 'aangeslotene' moet daarom het premieverschil (met een maximum van € 1.000) binnen drie weken vergoeden. Binnen dezelfde termijn moet de waardevermindering aan de bank uitgekeerd worden. Omdat de ingeschakelde expert deze niet heeft vastgesteld, stelt de Commissie deze op een bedrag van € 500, minus de al gedane uitkering.
 
In de rubriek Geschillen komen uitspraken van de Geschillencommissie Financiële dienstverlening (Kifid) en de Geschillencommissie Schadeverzekeraars (Verbond van Verzekeraars) aan bod.

Reageer op dit artikel