nieuws

Verkoop levenpolissen daalt snel bij Aegon Nederland

Archief

Schadebedrijf

De brutopremieomzet van Aegon Nederland liep in het tweede kwartaal terug tot € 610 (733) mln. De daling komt voor rekening van het levenbedrijf, waar de premie-inkomsten met bijna een kwart afnamen tot € 442 (570) mln. De premies uit schadeverzekeringen bleven stabiel op € 128 (129) mln. De omzet uit inkomensverzekeringen steeg tot € 40 (34) mln. De verhouding schade én kosten versus premie-inkomsten liep bij de schade- en inkomensverzekeringen op van 89% naar 94%.
 
Onderaan de streep noteerde Aegon Nederland een bescheiden winst van € 4 (5) mln; in het eerste kwartaal was dit nettoresultaat nog € -41 mln.
 
Wereldwijd kwam Aegon tot een verlies van € 161 mln. De verzekeraar wil voor € 1 mld aan nieuwe aandelen uitgeven, teneinde een deel van het van de Nederlandse staat verkregen geld (€ 3 mld) nog dit jaar terug te betalen.

Reageer op dit artikel