nieuws

Verbond vindt leidraad AFM nog te ingewikkeld

Archief

Het Verbond van Verzekeraars is blij met de aanpassing die toezichthouder AFM heeft gedaan in de ‘leidraad passende provisie’, waarmee aanbieders niet meer hoeven te controleren of de provisie die het intermediair in rekening brengt, passend is. Wel vindt het Verbond de leidraad nog te ingewikkeld.

Verbond vindt leidraad AFM nog te ingewikkeld

De AFM heeft na consultatie van marktpartijen de leidraad op een aantal punten aangepast. Het Verbond voelde zich eerder in de rol van 'voogd van het intermediair' gedrongen door de verplichting toe te zien op de hoogte van de provisie die tussenpersonen bij klanten in rekening brengen. "De AFM heeft deze kritiek gehonoreerd en bepaalt nu dat tussenpersonen zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de naleving van de inducementregels." Wel houden aanbieders een meldplicht als zij misstanden signaleren. 

Het Verbond vindt de leidraad nog wel te omvangrijk: "Gegeven de mate van detaillering van de leidraad zal een marktpartij stevig in zijn schoenen moeten staan om op een andere wijze invulling te geven aan de normen. Voor een document waarin globale, open normen worden beschreven is de 33 pagina’s tellende leidraad dan ook te uitvoerig, te ingewikkeld en te belastend voor de markt." 

Reageer op dit artikel