nieuws

Toezicht verzekeraars is ver onder de maat

Archief

De Nederlandsche Bank heeft te weinig wettelijke middelen om goed toezicht te houden op verzekeringsinstellingen. Daardoor heeft de toezichthouder onvoldoende greep op de actuele stand van zaken en de ontwikkeling van de solvabiliteit van verzekeraars.  Dat stelt een commissie van drie experts die in opdracht van de Nederlandsche Bank (DNB) onderzoek deed naar het toezicht op de ongeveer 350 Nederlandse verzekeraars.

Toezicht verzekeraars is ver onder de maat

De commissie roept de wetgever op om haast te maken met aanscherping van de toezichtseisen, die nu nog voor een deel uit de jaren zeventig stammen. Tegelijk roept de commissie DNB op om zelf de ‘organisatie en processen’ te verbeteren. Het adviseert om meer proactief toezicht te houden en te investeren in systemen en mensen. Daarnaast verwijten de drie DNB dat het toezicht teveel versnipperd is. De bank maakt onderscheid tussen verzekeraars naar soort en grootte. De commissie meent dat er meer over de afdelingsgrenzen moet worden gewerkt. DNB zegt deze aanbevelingen ‘ter harte te nemen’. 
Een van de tekortkomingen in het wettelijke toezicht blijkt inmiddels te zijn verholpen. De woordvoerder van de bank laat weten dat verzekeraars vanaf september per kwartaal een uitgebreide rapportage aan DNB moeten overleggen, in plaats van eens per jaar. De commissie pleit voor deze wettelijke verruiming. 
De commissie, die onder leiding stond van de Rotterdamse hoogleraar Hans Gortemaker, hoopt verder dat de wetgever het solvabiliteitstoezicht aanscherpt. De Europese Solvency II-regels, een systeem van meer verfijnde kapitaaleisen dat vanaf 2012 van kracht wordt, moeten naar voren worden gehaald. De commissie wil dat Nederlandse verzekeraars al vanaf 2010 worden verplicht om op deze basis gaan rapporteren.
 
(Het Financieele Dagblad,  pag. 1)
 
 
Overige verzekeringsberichten vandaag in de media: 
 
Schadeafhandeling busongeluk wordt zware strijd ( De Telegraaf, pag. 5)
 
Verzekeraar geeft deel van premie terug aan klanten  (De Telegraaf, pag. 24)
 
Misbruik van naam Zwitserleven (Algemeen Dagblad, pag. 14; Het Parool, pag. 21) 
 
Verzekering rechtsbijstand in trek door crisis (Trouw, pag. 9)
 
Boetes AFM en DNB fors omhoog (De Volkskrant, pag. 9)
 
Nieuw boetestelsel van kracht (De Telegraaf, pag. 21)
 
MPC Capital koopt hoofdkantoor Achmea (Het Financieele Dagblad, pag. 9) 

Reageer op dit artikel