nieuws

Stad Holland gaat verder met online tandartsnota’s

Archief

Ziektekostenverzekeraar Stad Holland streeft ernaar om in de loop van volgend jaar alle verzekerden de mogelijkheid te bieden om tandartsnota’s online te declareren. De aan DSW gelieerde maatschappij is namelijk erg te spreken over de gang van zaken bij een proefproject onder het motto ‘Het gemak dient de mens’.

Stad Holland gaat verder met online tandartsnota’s

Eind vorig jaar is Stad Holland in samenwerking met vijf tussenpersonen en hun verzekerden gestart met het testen van het online declareren van tandartsnota's via MijnStadHolland. Wegens het succes van deze proef is inmiddels besloten deze uit te breiden naar verzekerden van nog eens twintig tussenpersonen. "Wanneer het declareren zo goed blijft lopen als nu, streven wij ernaar de mogelijkheid tot online declareren van tandartsnota's vanaf medio 2010 aan al onze verzekerden aan te bieden."
Aan verdere uitbreiding op het terrein van online declareren wordt bij Stad Holland achter de schermen druk gesleuteld.

Reageer op dit artikel