nieuws

Serviceproviders wacht volksverhuizing

Archief

Waardering koepelorganisaties slechts licht gedaald

 

Er staat de serviceproviders een ware volksverhuizing te wachten, zo concludeert Bureau D&O uit het eigen Onderzoek Koepelorganisaties. Bij een aantal organisaties overweegt meer dan de helft van de aangesloten tussenpersonen op te stappen.

 

In het onderzoek werd onder meer gevraagd naar de mate waarin de tussenpersoon het deelnemerschap van de betrokken organisatie wil beëindigen. Op dat punt scoort DAK het beste: 94% wil zeker niet weg en slechts 1% zegt zeker te vertrekken. Volgens D&O-directeur Jurjen Oosterbaan halen ook Voogd & Voogd, VKG en Welke hoge scores op dit punt. "Er zijn echter ook organisaties waar meer dan 30% van de leden aangeeft het lidmaatschap in 2009 zeker te beëindigen. Op grond van dit onderzoek lijkt het gerechtvaardigd om de veronderstelling uit te spreken dat de samenstelling van koepelorganisaties sterk zal wijzigen."

 

Bij enkele dienstverleners geeft niet alleen een kwart tot een derde van de aangesloten kantoren aan zeker te vertrekken, maar zegt bovendien eenzelfde percentage te twijfelen of het lidmaatschap moet worden voortgezet. "Dat houdt in die gevallen dus in dat de helft van de leden of zelfs meer overweegt om bij een organisatie weg te gaan."

 

Waardering

Uit het onderzoek, voor het laatst gehouden in 2007, komen Voogd & Voogd en Welke Financiële Diensten naar voren als de door aangesloten kantoren best gewaardeerde serviceproviders. De waardering voor de zogeheten koepelorganisaties is over het algemeen wel wat gedaald. Onder koepelorganisaties verstaat D&O bedrijven als postenbanken, inkooporganisaties, backofficebedrijven en franchiseorganisaties die diensten leveren aan het intermediair.

 

"Uit het onderzoek blijkt dat bij veel koepelorganisaties de waardering van deelnemers voor de dienstverlening van de organisatie waarbij men is aangesloten, is gedaald ten opzichte van 2007. Gelet op de extreme veranderingen waarmee veel organisaties in korte tijd zijn geconfronteerd is de teruggang nog beperkt te noemen." In veel gevallen gaat het om rapportcijfers die met enkele tienden van punten zijn gedaald. "Over de volle breedte loopt de waardering terug. Opvallend is daarbij dat juist Voogd & Voogd en Welke op een groot aantal onderdelen hoger worden gewaardeerd dan in 2007", licht Oosterbaan toe.

 

Over het algemeen doen partijen die op schadegebied actief zijn, het relatief goed, terwijl de op Leven en hypotheken gerichte partijen veel minder waardering krijgen.

 

Reageer op dit artikel