nieuws

Robein komt in handen van bank Van Lanschot

Archief

Levensverzekeraar Robein is eigendom geworden van Van Lanschot Bankiers. De bank noemt de overname van de aandelen van oprichter en voormalig directeur Eric Reintjens “niet strategisch van aard, maar ingegeven door het feit dat Van Lanschot de aandelen in Robein Leven als onderpand had voor een door haar verstrekt krediet”.

Robein komt in handen van bank Van Lanschot

De Bossche bank benadrukt dat Robein Leven zelfstandig en op afstand blijft functioneren. Van Lanschot beoogt de aandelen in Robein Leven op termijn weer te vervreemden.
De levensverzekeraar realiseerde vorig jaar een premieomzet van € 119 mln, waarvan € 111 mln aan koopsompremies. De direct writer ging echter flink gebukt onder de financiële crisis en moest de boekhouding sluiten met een verlies van meer dan € 18 mln. De solvabiliteitsmarge was daardoor ultimo 2008 nog ternauwernood boven de 100%.
Tien jaar geleden sprak Van Lanschot Bankiers al eens met Robein over een meerderheidsbelang; dat liep op niets uit. Eind 2006 meldde Delta Lloyd zich aan de Haagse poort. Een jaar later deed Delta Lloyd een bod van € 60 mln en verhoogde dat even later tot € 76,25 mln. Met Reintjens werd geen overeenstemming bereikt, omdat Delta Lloyd een 'vrijwaring' wenste van eventueel toekomstige schadeclaims op beleggingsverzekeringen als de Beurs Index Polis. Via een kort geding wilde Reintjens Delta Lloyd tot aankoop (zonder 'woekerpolis-voorbehoud') dwingen, maar hij verloor die rechtszaak.

Reageer op dit artikel