nieuws

Robein brengt solvabiliteit weer boven 150%

Archief

De overdracht van de aandelen Robein naar Van Lanschot Bankiers heeft vooral tot doel de solvabiliteit van de levensverzekeraar weer op orde te brengen. “Het totaal aan maatregelen behelst dat de solvabiliteit toeneemt tot boven 150%”, laat directielid Ruud Hageman weten. Eind vorig jaar dreigde het vermogen van Robein fors tekort te schieten.

Robein brengt solvabiliteit weer boven 150%

De direct writer leed door afwaarderingen op beleggingen een jaarverlies van meer dan € 18 mln. Met het oog daarop volgden kapitaalinjecties van ruim € 5 mln (bijstorting aandelenkapitaal door aandeelhouder Eric Reintjens) en € 10 mln (achtergestelde lening van "een Nederlandse financiële instelling"). De solvabiliteitsmarge bleef daardoor ultimo 2008 nog ternauwernood boven de wettelijke eis: 103%.
Of oprichter Reintjens de aandelen op aandringen van De Nederlandsche Bank heeft moeten overdragen aan kredietgever Van Lanschot, laat Hageman in het midden. "We hebben een open constructieve dialoog met de toezichthouder; op de inhoud daarvan ga ik niet in."
Het personeelsbestand van Robein loopt dit jaar terug van 74 tot 61 (voltijdbanen). De banenreductie gaat gepaard met vier gedwongen ontslagen.
 
Zie ook: Robein komt in handen van bank Van Lanschot

Reageer op dit artikel