nieuws

Premie-inkomen aansprakelijkheid 8% gestegen

Archief

Het premie-inkomen uit aansprakelijkheidsverzekeringen is in 2008 ruim 8% gestegen naar € 1.294 (1.197) mln. Het segment avp’s bleef min of meer stabiel op € 304 mln, de bedrijfspolissen stegen naar € 763 (691) mln brutopremie en de agrarische en garagepolissen naar € 227 (210) mln. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek.

Premie-inkomen aansprakelijkheid 8% gestegen

Het resultaat na rente, uitgedrukt in een percentage van de premie, bleef per saldo stabiel op 19%. Dat is geheel te danken aan het segment bedrijfsaansprakelijkheid, waar het resultaat steeg naar 32 (24)%. Bij de particuliere aansprakelijkheidspolissen daalde het van 12% in topjaar 2007 naar nul.
Het gemiddelde schadebedrag per avp-claim beliep vorig jaar € 759; in de jaren ervoor bewoog dat gemiddelde zich rondom de € 600. In de avb bleef het gemiddelde schadebedrag vorig jaar net onder de vijfduizend euro: € 4.944 (2007: € 4.577). In de voorgaande jaren is dat aanzienlijk hoger geweest, met als toppunt € 5.629 in 2004.

Reageer op dit artikel