nieuws

Pensioenverzekeraars blijven in gebreke

Archief

Meer dan de helft van de 31 pensioenverzekeraars verstuurt niet alle uniforme pensioenoverzichten (UPO’s) binnen de wettelijk verplichte termijn. Ook verzuimen veel maatschappijen hun zorgplicht.

 

Na een onderzoek stelt Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat pensioenverzekeraars "niet altijd op toereikende wijze invulling geven aan hun zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid". Naast de problemen met de UPO’s moeten vooral het opstellen van het klantprofiel en het adviseren van de deelnemer beter. De AFM dreigt de in gebreke blijvende pensioenverzekeraars met maatregelen.

 

Van de 31 onderzochte pensioenverzekeraars hebben er zeventien geen of niet alle UPO’s 2008 tijdig verstuurd. Onder deze zeventien verzekeraars zijn er zes die meer dan de helft van de UPO’s 2008 niet tijdig hebben verstuurd.

 

Werd in 2008 een UPO dat in het vierde kwartaal werd verzonden nog als tijdig beschouwd, vanaf 2009 moet een pensioenuitvoerder het UPO uiterlijk in het derde kwartaal van het betreffende jaar verzenden. Volgens het Verbond van Verzekeraars zal dat minder problemen gaan geven dan in 2008: "Vorig jaar kampten verzekeraars nog met aanloopproblemen. Die moeten nu grotendeels achter de rug zijn".

 

Reageer op dit artikel