nieuws

‘PE-systeem in deze vorm fundamenteel verkeerd’

Archief

WFT-stelsel mag van Nibe-SVV weer onder de loep

 

Opleidingsdeskundige Dik van Velzen vindt de WFT Permanente Educatie (PE) een fundamenteel verkeerd systeem. "Met name omdat het, zoals het nu is vormgegeven, zeker niet in het voordeel van de consument werkt."

 

Permanente educatie zou erop gericht moeten zijn om mensen in de bedrijfstak op de hoogte te brengen van alle zaken die zij nodig hebben voor goede advisering. "Het huidige PE-systeem heeft echter een soort ingebouwde vertraging, waardoor je als cursist ontwikkelingen moet leren die tenminste een half jaar, maar waarschijnlijk zelfs twee of drie jaar oud zijn", zegt Van Velzen, stafmedewerker bij opleidingsinstituut Nibe-SVV.

 

"Iedereen die zijn vak bijhoudt, was uiteraard al op de hoogte van de wijzigingen voordat de minister ze op 27 juni 2008 in de Staatscourant heeft gepubliceerd. Ook deze groep is nu verplicht toch weer het PE-onderwijs te volgen, waar dat alles nog weer een keer wordt uitgelegd. Dat heeft ertoe geleid dat financieel dienstverleners die hun personeel na belangrijke nieuwe wetgeving zoals de nieuwe Pensioenwet onmiddellijk de klas instuurden, nu ook weer de WFT PE-opleiding moeten betalen en dus geen enkel voordeel hebben bij hun eerste actie. Terwijl degenen die dat hebben nagelaten nu gewoon PE kunnen doen en daarmee aan de wettelijke vakbekwaamheid voldoen. Dat leidt ertoe dat mensen later Permanente Educatie gaan volgen dan nodig is voor een fatsoenlijke beroepsuitoefening. In mijn ogen is dat een echte weeffout in het systeem die nadelig uitpakt voor de consument."

 

Nieuw PE-programma

Daarmee is het verhaal echter nog niet ten einde, volgens Van Velzen. "Immers, op 1 januari gaat er een nieuw WFT PE-programma van start. We lopen echter het gevaar dat veel van de PE-leerstof al verouderd is als het in het programma is opgenomen. Er zal namelijk enige tijd overheen gaan voor alle wijzigingen zijn doorgevoerd. De goedkeuringsprocedure waarbij instanties als CDFD en het ministerie van Financiën zich over de inhoud buigen, kan wel een half jaar in beslag nemen. Zelfs als ze erin slagen om alle actuele zaken tot 1 oktober 2009 in de cursus op te nemen, zit je met een PE-programma waarin informatie is verwerkt die soms zelfs uit begin 2008 dateert en mogelijk al lang achterhaald is."

 

Fundamentele fout

Van Velzen vindt dit een fundamentele fout in het systeem. "Als onderwijsman juich ik het toe dat er veelvuldig wordt opgeleid, maar voor de branche en de motivatie van het intermediair is het een slechte zaak. Aan de andere kant zijn die PE-certificaten zo belangrijk geworden dat iemand die een paar jaar achtereen zijn PE-verplichtingen niet nakomt, met een ongeldig diploma komt te zitten en alles weer opnieuw moet doen als hij die kennis weer nodig heeft. Die situatie komt in onze branche heel vaak voor. Stel dat iemand ooit zijn A-diploma heeft gehaald, maar bij een grote makelaar op de schadeafdeling komt te werken. Hij verandert echter van baan waarna hij toch ook weer met levensverzekeringen te maken krijgt. Als hij dan zijn PE-certificaat voor Leven niet heeft bijgehouden, moet hij dat examen opnieuw doen."

 

Uniek

Wat dat betreft is de financiële dienstverlening uniek, zegt Van Velzen. "Ik zie het bij advocaten en artsen niet zo snel gebeuren dat zij steeds de schoolbanken in moeten om hun kennis opnieuw aan te tonen. Als je als financiële dienstverlener een beetje breed bent georiënteerd, moet je zes of zeven certificaten bij blijven houden in de volle breedte van het vakdomein. Binnen het WFT-stelsel zijn er namelijk zeventien verschillende diploma’s en deelcertificaten."

 

Ondoorzichtig

Voor de gemiddelde assurantieadviseur lijkt het hele PE-systeem een ondoorzichtig stelsel. De vraag is wat die het beste kan doen om zo goed mogelijk zijn weg te vinden in dit geheel. "Ik zou er in elk geval voor zorgen om zo snel mogelijk op de hoogte te raken van nieuwe ontwikkelingen", zegt Van Velzen. "Hoe sneller je goed geïnformeerd bent, hoe beter je je klanten kunt adviseren. Het bijzondere van deze branche is echter wel dat je als ondernemer, ook al ben je al lang van de nieuwe ontwikkelingen op de hoogte, toch altijd verplicht bent om het WFT PE-certificaat te halen."

 

Volmacht Algemeen

Ook over de inhoud van de PE-opleiding is er zo nu en dan forse verwarring. "Met drie PE-programma’s voor Basis Schade, Leven, Hypothecair krediet en Consumptief krediet kun je 90% van de markt afdekken" zegt Van Velzen. "Logisch dat de meeste opleidingsinstituten daarvoor hebben gekozen." In dat pakket ontbreken echter de PE-certificaten voor Volmacht Algemeen, Volmacht Brand, Volmacht Varia, Volmacht Transport en Volmacht Leven, zeg maar het oude A-diploma.

 

  &nbsp"Als grootste opleider hebben wij ervoor gekozen om deze PE-onderdelen wel aan te bieden. Nu roepen er instituten dat Basis Schade en Leven voor iedereen hetzelfde is en dat alle instituten hetzelfde pakket bieden, maar dat is nu juist niet waar. Als je Basis Schade en Leven op B-niveau doet, zit het volmachtstuk er bij die instituten niet in en dat leidt tot een behoorlijke verwarring. Nibe-SVV biedt dus een iets ander certificaat aan dan de overige instituten."

 

  &nbspVolgens Van Velzen voelen de mensen die het certificaat bij een ander instituut hebben behaald zich nu behoorlijk bekocht: "Volmacht Algemeen kunnen zij wel apart halen, maar de Volmacht Schade-onderdelen niet. Dit certificaat is namelijk iets zwaarder dan het certificaat dat zij al hebben. En dat betekent weer dat zij een nieuw certificaat moeten halen."

 

Vijfjarige termijn

Ook de deadline van het PE-systeem zal waarschijnlijk een knelpunt zijn, verwacht Van Velzen. "Ik weet zeker dat er financieel dienstverleners zijn die de termijn van 27 december niet halen. Dat zal zeker bij de onderkant van de markt het geval zijn. Er is natuurlijk ook een groep die de PE-opleiding zo lang mogelijk uitstelt in de hoop dat de minister nog met de datum gaat schuiven. Iets wat naar mijn idee ditmaal absoluut niet gaat gebeuren. De ‘laatkomers’ gaan dan begin december nog eens informeren, precies op het moment dat alle klassen al vol zitten."

 

  &nbspDan hebben ze twee grote problemen: "Ten eerste omdat ze hun vak niet mogen uitoefenen en ten tweede omdat er meteen weer een tweede PE-programma aankomt. Ze moeten dan het tweede programma gaan volgen, terwijl ze het eerste nog niet in de knip hebben."

 

Houdbaarheid

Dat is onder meer een gevolg van het feit dat, volgens Van Velzen, de ‘uiterste houdbaarheidsdata’ van PE behoorlijk scherp zijn. "Ik heb destijds richting het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, maar ook richting NVA en NBVA, heel hard geroepen dat ze ervoor moesten pleiten om de geldigheid van PE bijvoorbeeld op vijf jaar te stellen. Dat scheelt een heleboel in de administratieve lasten en de mensen die stelselmatig niet aan opleidingen doen, gooi je er op deze manier wel uit. Dat duurt dan in dat geval wel vijf jaar. Maar ja, in het verleden zijn ze er nooit uitgegooid, dus het is in elk geval een verbetering."

 

Onder de loep

Van Velzen zou het een goede zaak vinden om na verloop van een aantal jaren het hele systeem nog eens grondig onder de loep te nemen en dan niet alleen naar PE te kijken, maar naar het hele WFT-vakbekwaamheidsstelsel. "Je kunt je namelijk afvragen of je Volmacht Leven, Volmacht Schade of misschien zelfs Schade in zijn geheel wel bij wet zou moeten regelen. Assurantieadviseurs die op deze terreinen werkzaam zijn, volgen toch wel een opleiding. Je kunt immers niet zonder deze kennis."

 

Basiscursus

  &nbspIets vergelijkbaars zou je volgens Van Velzen kunnen zeggen over de WFT-basiscursus: "De bedoeling was hier ooit: baliepersoneel opleiden en medewerkers informatie geven over heel simpele financiële producten en diensten als betaalrekeningen en spaarrekeningen. Maar intermediairs met meer dan vijftig man personeel mogen inmiddels deze eis van het diplomastelsel naast zich neerleggen. Medewerkers van kleinere bedrijven moeten deze basiscursus wél volgen, ook als ze alleen schade doen en niks met spaarrekeningen te maken hebben. De enigen die wel met die rekeningen te maken krijgen, baliemedewerkers van banken, hoeven nu juist dit diploma niet meer te halen. Leg dat maar eens aan iemand uit."

 

Apart diploma

De schoen wringt des te meer nu in het PE-programma een apart certificaat voor de basisopleiding is gekomen en cursisten dit een van de lastigste onderdelen blijken te vinden, zegt Van Velzen. "Zij moeten nu zaken gaan leren waar ze bij hun opleiding in het verleden nooit iets over gehoord hebben en waar ze in hun werk nooit mee te maken hebben gehad. Je kunt je afvragen of het noodzakelijk is dat een directeur van een assurantiekantoor weet wat precies de taken van de Europese Centrale Bank zijn."

 

Streamers:

 

‘Het huidige PE-systeem heeft een soort ingebouwde vertraging.’

 

‘De houdbaarheid van PE zou op vijf jaar moeten worden gesteld.’

 

verouderd is als het in het programma is opgenomen."

Reageer op dit artikel