nieuws

‘Ongekende daling’ van aantal contracten consumptief krediet

Archief

Meer geld

Aan nieuwe leningen werd vorig jaar echter voor € 120 mln meer krediet verstrekt: € 10,57 (10,45), zo blijkt uit cijfers van het CBS. Traditioneel verloopt het grootste deel via banken (€ 6,4 mld), tegen € 3,6 mld voor financieringsmaatschappijen. Het bedrag aan aflossingen oversteeg het nieuw verstrekte krediet ruimschoots: € 12,1 (12,0) mld. De € 1,77 (1,66) mld grote post 'rente en kosten' zorgt ervoor dat het uitstaande kredietvolume uiteindelijk toch met € 218 mln is toegenomen tot ruim € 17,7 mld.
 
"Minder contracten (mensen) lenen meer geld", concludeert Davinci. Als mogelijke oorzaak noemt Davinci dat er veel lopende contracten vervroegd zijn ingelost. "Ook de invoering van de nieuwe aangescherpte acceptatienormen in de gedragscodes van VFN en NVB heeft invloed op de sterke daling van het aantal (nieuwe) contracten, maar de omvang daarvan is onbekend."
 
Het gemiddelde saldo per krediet kwam eind 2008 uit op € 1.983, een stijging van 12,9% ten opzichte van zes maanden daarvoor. Eind 2007 bedroeg het saldo per krediet € 1.696. Dit is het gemiddelde van diverse kredietsoorten, variërend van kredieten voor de aanschaf van een auto, boot of caravan tot kleine kredieten voor aankopen bij postorderbedrijven.
 
Grote spelers
Er zijn pakweg tien grote spelers op de markt voor consumptief krediet. Afgaande op cijfers van de kredietverstrekkers zelf en op gegevens en schattingen van marktkenners is Sofinco de marktleider. Voor de krediettak van Credit Agricole Deveurope zijn in ons land ruim 350 werknemers actief. Na de overname van ABN Amro-dochter Interbank heeft Sofinco, waartoe ook Ribank en De Nederlandsche Voorschotbank (DNV) behoren, voor meer dan € 3 mld aan consumptief krediet uitstaan, goed voor een marktaandeel van zo'n 18%. Interbank was in z'n eentje al goed voor zo'n € 2 mld. DNV neemt een kwart voor haar rekening: de portefeuille groeide in 2008 met € 219 mln tot € 661 mln; Ribank zit op ongeveer € 450 mln.
 
De kredietportefeuille van ING (inclusief het omvangrijke aantal leningen van Postbank) is circa € 2,3 mld groot. Daarna volgt ABN Amro, dat nog altijd zo'n € 2 mld aan consumptief krediet heeft uitstaan. Die andere grootbank Rabo is via dochter De Lage Landen ook actief op de markt voor consumptief krediet. De portefeuille met persoonlijke leningen en doorlopend krediet bleef afgelopen jaar, ondanks de lancering van het internetlabel Freo, gelijk op € 0,9 mld. Daarnaast zijn er nog kleinere kredietportefeuilles onder de labels Rabobank, Crediam en Point of Sale.
 
DSB Bank claimt zelf een marktaandeel van 16%. Kanttekening is dat de Wognumse bank hier ook tweede hypotheken onder schaart. DSB had eind 2008 naar schatting voor € 1 mld aan kredieten uitstaan. Een iets grotere omvang wordt toegedicht aan de portefeuille van Fortis-dochter Alfam Consumer Finance (met labels als Defam, Alpha Credit Nederland en Credivance).
 
BNP Paribas is in ons land op consumptief kredietvlak actief onder het label LaSer (waaronder PrimeLine). De portefeuille zou iets groter zijn dan die van Santander Consumer Finance, dat tot € 600 mln à € 700 mln aan uitstaand krediet reikt.
 
Bemiddelaars
En dan is er nog de portefeuille van Afab-dochter Hollandsche Disconto Voorschotbank (HDV). Die omvatte in 2007 om en nabij de € 200 mln. In de loop van 2008 beperkte HDV echter de kredietverstrekking "uit rendementsoverwegingen in verband met de marktbreed opgelopen fundingkosten".
 
Afab is een veel grotere speler in de bemiddeling van krediet met labels als Afab Geldservice, O&B Finance, Innofin en Xcredi. Andere grote speler in het intermediaire kredietveld zijn onder meer DSB (onder meer Becam, Frisia en Lenen.nl), DMC Groep (eigendom van Sofinco), VDZ, Geldshop, en DGA.
 
Toezichthouder AFM heeft in het register voor financiële dienstverleners 6.350 namen staan van bedrijven die 'bemiddelen' in consumptief krediet. Bij 1.670 reikt de kredietvergunning ook tot 'adviseren'.

Reageer op dit artikel