nieuws

Minister ziet geen probleem in formule DAS bij inzage dossiers

Archief

‘Voldoende regelgeving en tuchtrecht’

 

Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) ziet op voorhand geen probleem in het medio juni door DAS Rechtsbijstand ingevoerde systeem van online inzage in schadedossiers.

 

Volgens de minister bieden bestaande regelgeving en tuchtrecht "voldoende instrumenten om te voorkomen dat het belang van een individuele verzekerde rechtzoekende ondergeschikt wordt gemaakt aan de commerciële belangen van een rechtsbijstandverzekeraar". Hirsch Ballin zegt dit in de beantwoording van schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Arda Gerkens (SP).

 

DAS heeft in juni een formule ingevoerd waarbij verzekerden op een extranet op eenvoudige wijze akkoord kunnen gaan met inzage in een schadedossier door hun tussenpersoon. Ze kunnen deze machtiging daarna op elk gewenst moment intrekken.

 

‘Informed consent’

Volgens een gerechtelijke uitspraak moet er sprake zijn van zogeheten informed consent: het moet de verzekerde echt duidelijk zijn welke aspecten van belang zijn. In discussie is of dit uitsluitend moet gebeuren in een (telefoon)gesprek van de behandelend juridisch specialist met de verzekerde, of dat ook louter schriftelijke informatie over de voor- en nadelen kan volstaan. DAS liet eerder al weten: "Wij zijn van oordeel dat wij voldoen aan de door de rechtbank gestelde eisen", liet DAS eerder al weten. "De informatie die mondeling verstrekt kan worden, zal immers niet wezenlijk verschillend zijn van de informatie die wij nu schriftelijk verstrekken. Als de klant vragen heeft over de voor- en nadelen van deze informatieverstrekking, kan hij deze stellen aan het servicecenter van DAS of aan zijn behandelend juridisch specialist. De machtiging kan door de cliënt op ieder moment worden ingetrokken via internet. Er zijn dan geen gegevens meer zichtbaar voor de tussenpersoon."

 

Hirsch Ballin: "Indien mocht blijken dat marktpartijen desondanks behoefte hebben aan een nadere toelichting op het door de rechter geïntroduceerde begrip informed consent, dan ligt het in de rede dat zij hierover contact opnemen met de AFM of het Verbond van Verzekeraars."

 

Reageer op dit artikel