nieuws

Minister ziet geen probleem in DAS-inzagesysteem

Archief

Minister Hirsch Ballin (Justitie) ziet op voorhand geen probleem in het door DAS Rechtsbijstand ingevoerde systeem van inzage in schadedossiers. Volgens hem bieden de bestaande regelgeving en tuchtrecht “voldoende instrumenten om te voorkomen dat het belang van een individuele verzekerde rechtzoekende ondergeschikt wordt gemaakt aan de commerciële belangen van een rechtsbijstandverzekeraar”.

Minister ziet geen probleem in DAS-inzagesysteem

Hirsch Ballin zegt dit in de beantwoording van schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Arda Gerkens (SP). DAS heeft in juni een formule ingevoerd waarbij verzekerden op een extranet op eenvoudige wijze akkoord kunnen gaan met inzage door hun tussenpersoon. Ze kunnen deze machtiging daarna op elk gewenst moment intrekken.
Volgens een rechterlijke uitspraak moet er sprake zijn van informed consent. In discussie is of dit uitsluitend moet gebeuren in een (telefoon)gesprek van de behandelend juridisch specialist met de verzekerde of dat schriftelijke informatie over de voor- en nadelen volstaat. DAS is van oordeel dat wordt voldaan aan de door de rechtbank gestelde eisen.

Reageer op dit artikel