nieuws

Kwart van Nederlanders in financiële problemen

Archief

Ruim een kwart van de Nederlanders leeft in een min of meer problematische financiële situatie, die het afgelopen jaar door de economische crisis nog verder is verslechterd. Deze groep kampt met (soms hoge) schulden en kan de financiële verplichtingen niet of met moeite nakomen. Dat blijkt uit de ‘Publieksmonitor Wijzer in Geldzaken’.

Kwart van Nederlanders in financiële problemen

De basis voor het rapport is een in juni gehouden steekproef onder 1.400 Nederlanders (vanaf 18 jaar) door onderzoeksbureau MarketResponse. Die deed dat in opdracht van Platform Centiq, een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin de financiële sector, de overheid, voorlichtings- en consumentenorganisaties en de wetenschap samenwerken. Doel van de monitor is te kijken hoe het is gesteld met de financiële situatie van de Nederlandse huishoudens.
Naast de grote groep met financiële problemen valt op dat het slecht is gesteld met de financiële kennis. De meeste Nederlanders hebben geen idee wat het kost om rood te staan bij de bank en weten ook niet hoeveel rente ze betalen op hun lening. Toch blijken ze optimistisch over het komende jaar: bijna een kwart verwacht een verbetering op financieel gebied. "Opvallend, gezien de algemene economische voorspellingen", aldus de onderzoekers.

Reageer op dit artikel