nieuws

ING Nederland in z’n sas met inkomensverzekeringen

Archief

De resultaten van het Nederlandse verzekeringsbedrijf van ING zijn in het tweede kwartaal gedaald, evenals de premie-inkomsten uit levensverzekeringen. Alleen over verzekeringen voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is ING Nederland goed te spreken.

ING Nederland in z’n sas met inkomensverzekeringen

"De premieomzet uit schadeverzekeringen van ING Europa steeg met 6,4%", aldus het halfjaarbericht van de bankverzekeraar. Een groot deel van die toename van € 20 mln premie wordt toegeschreven aan de verkoop van inkomensverzekeringen via gevolmachtige tussenpersonen in Nederland. Het gaat meer specifiek om de producten WIA Aanvulling Uitgebreid, WGA Eigen Risicodragen en ziekteverzuimpolissen; exacte cijfers ontbreken.
De premieomzet uit levensverzekeringen nam in Nederland met € 111 mln af. ING schrijft dat toe aan lagere indexeringen en winstdelingen op individuele en collectieve pensioenpolissen. Verder wordt opgemerkt dat de verkoop van beleggingsverzekeringen op een laag peil blijft.
De resultaten van het Nederlandse verzekeringsbedrijf zijn verwerkt in cijfers over ING Benelux. Die tonen een brutoresultaat Leven van € 19 mln (tegen € 261 mln in het tweede kwartaal van 2008) en Schade van € 30 mln (tegen € 47 mln een jaar eerder).

Reageer op dit artikel