nieuws

Hypotheekbank Achmea schroeft marges op

Archief

Achmea Hypotheekbank heeft in de eerste helft van 2009 een nettowinst van € 30,3 mln behaald, tegen € 14,5 mln in het eerste halfjaar van 2008. De winst voor belastingen steeg tot € 40,7 (19,4) mln. Een belangrijke verklaring is de verbetering van de rentemarge van € 42,3 mln tot € 69,8 mln. De afzet van nieuwe hypotheken liep echter sterk terug: het marktaandeel slonk van 1,9% tot 0,6%.

Hypotheekbank Achmea schroeft marges op

"Als gevolg van een gemiddeld grotere hypotheekportefeuille en het herstel van de lage marges die in de afgelopen jaren zijn ontstaan", krikte Achmea Hypotheekbank de rentemarge op nieuwe en bestaande uitzettingen met € 10,2
mln op. "Daarnaast is de rentemarge eenmalig verbeterd met € 11,4 mln omdat begin dit jaar rekening is gehouden met een verdere verlaging van de korte rente."
De hypotheekbank zag de bijzondere waardeverminderingen van vorderingen oplopen tot € 4,8 (1,3) mln. Dit kredietrisico van hypotheekklanten neemt toe door de verwachte lagere opbrengsten uit executies, zo verklaart Achmea. Eind juni had de geldverstrekker nog voor € 1,3 mln aan betalingsachterstanden ("aflossingen en rente, die debiteuren reeds hadden moeten voldoen") open staan. Begin dit jaar was dit bedrag € 1,5 mln.

Reageer op dit artikel