nieuws

Goudse speelt in op grieppandemie

Archief

De Goudse heeft op het terrein van de verzuimverzekeringen enkele maatregelen genomen in verband een mogelijke grieppandemie in het najaar.

 

Zo is aan gevolmachtigden te verstaan gegeven, dat tijdelijk enkele verscherpte richtlijnen gelden rond het offreren van stoploss-polissen. De varianten 110% en 120% van het eigen behoud mogen niet meer geoffreerd worden. "Alleen de varianten 130%, 140% en 150% zijn nog mogelijk."

 

Het eigen behoud moet daarnaast een minimumhoogte hebben van 3% bij een 70%-dekking en 4,5% bij een 100%-dekking.

 

Als gevolmachtigden bijzondere verzoeken voor een stoploss-offerte ontvangen ("verzoeken die u normaal gesproken niet krijgt"), dan is extra voorzichtigheid geboden, aldus De Goudse. "Bij twijfel is overleg met uw volmachtbeheerder gewenst."

 

Het actuariaat van de maatschappij gaat de impact van de pandemie voor de portefeuille bepalen. "Mogelijk nemen wij een ander standpunt in zodra de uitkomst hiervan bekend is."

 

Reageer op dit artikel