nieuws

Goede werkgever beknibbelt niet op salaris en opleiding

Archief

Onofficiële diploma-eisen

Voor medewerkers met klantcontact gelden wettelijk gezien geen officiële diploma-eisen, maar officieel geldt wel de verplichting dat zij beschikken over kennis van het vakgebied waarin zij werkzaam zijn. Deze kennis moet op hetzelfde niveau liggen als de vereiste diploma's voor de feitelijk leidinggevenden. Deze leidinggevenden zijn verplicht om een manier te vinden om de kennis van medewerkers met klantcontact te toetsen.
 
In de praktijk lossen de meeste werkgevers deze vage regelgeving heel eenvoudig op. Wat voor de feitelijk leidinggevende geldt, geldt ook voor de medewerkers met klantcontact, redeneren de meeste assurantiekantoren. Circa 85% van de kantoren stelt de diploma's van feitelijk leidinggevenden dan ook verplicht voor medewerkers met klantcontact.
 
Eisen gelden ook voor PE
Als voor een feitelijk leidinggevende die een vergunning heeft om in schadeverzekeringen te adviseren het diploma WFT-Schade geldt, is dit diploma ook verplicht voor medewerkers die klanten over schadeverzekeringen adviseren.
 
Dezelfde eisen gelden in feite voor het bijhouden van het diploma middels het PE-programma. De meeste werkgevers hebben geen ervaring met het zelf toetsen van de kennis van hun medewerkers en laten dit graag aan een extern erkend exameninstituut over. Sommige grote organisaties kiezen voor interne toetsen en examens. Een enkele werkgever kiest ervoor de kennis te toetsen in de praktijk, zoals het steekproefsgewijs controleren van klantdossiers.
 
Diploma-eisen per functie
Bij een gemiddeld assurantiekantoor met een focus op schade- en levensverzekeringen bestaat de bezetting voor 25% uit adviseurs, 50% uit commerciële binnendienstmedewerkers en schadebehandelaars en 25% uit polis- en financieel administratieve medewerkers.
 
Voor de polis- en financieel administratief medewerkers gelden veelal geen diploma-eisen. Voor de commerciële binnendienstmedewerkers, schadebehandelaars en adviseurs wel. Deze diploma-eisen zijn per functie uitgewerkt in tabel 1.
 
Commercieel ondersteuners
Bij een kantoor met een focus op hypotheken en levensverzekeringen bestaat de bezetting voor 50% uit adviseurs, 35% uit commercieel ondersteuners en 15% uit administratief medewerkers.
 
Voor de administratief medewerkers gelden meestal geen diploma-eisen. Voor de adviseurs en de commercieel ondersteuners wel. De diploma-eisen die voor deze groep gelden, zijn uitgewerkt in tabel 2.
 
Competentiewensen
Uit onderzoek van D&O Personele Diensten blijkt dat assurantiekantoren met een hogere omzet per fulltime medewerker en een hoger rendement dan gemiddeld, veelal ook hoger gekwalificeerd personeel in dienst hebben dan het gemiddelde assurantiekantoor.
 
De best presterende commerciële binnendienstmedewerker heeft het volgende profiel:
 
– tussen de 36 en 50 jaar oud;
 
– meer dan 6 jaar ervaring in de functie;
 
– havo of vwo als vooropleiding;
 
– hbo- werk- en denkniveau;
 
– minimaal de vereiste diploma's WFT Schade plus WFT Leven aangevuld met één zwaarder vakdiploma op hbo-niveau, zoals een of meerdere Assurantie A-certificaten of een of meerdere certificaten van een branchediploma;
 
– vaardigheden om met een klant een relatie- en adviesgericht gesprek te voeren.
 
Binnendienst inhoudelijker
Bij de meeste assurantiekantoren is de functie van commerciële binnendienstmedewerker veranderd in een functie als relatiebeheerder of binnendienstadviseur. Van deze groep mensen wordt verwacht dat zij er actief voor zorgen dat de bestaande relaties een passend pakket verzekeringen hebben. Zij verrichten meer inhoudelijk advieswerk en moeten commercieel meer doorvragen dan in het verleden.
 
Bij 25% van de assurantiekantoren is er zelfs geen buitendienstadviseur voor particuliere relaties meer werkzaam en worden alle werkzaamheden voor de particuliere klanten verricht door de commerciële binnendienstmedewerkers.
 
Dat de functie de afgelopen jaren zwaarder is geworden en vaker wordt bemand door hoger gekwalificeerde medewerkers is terug te zien in de ontwikkeling van de beloning. Voor deze groep medewerkers is de beloning namelijk in de afgelopen twee jaar met 8% gestegen, terwijl de prijsinflatie in dezelfde periode 3% is geweest.
 
Competentiewensen adviseurs
Ook voor buitendienstadviseurs blijkt dat degenen die het best presteren hoger gekwalificeerd zijn dan gemiddeld. Een adviseur die ook in deze tijd voldoende nieuwe klanten weet te overtuigen en voldoende nieuwe omzet weet te genereren, heeft vaak een ander profiel dan de gemiddelde adviseur.
 
De best presterende allround-buitendienstadviseur heeft het volgende profiel:
 
– tussen de 30 en 45 jaar oud;
 
– meer dan 6 jaar ervaring in de functie;
 
– havo of vwo als vooropleiding;
 
– hbo-werk- en denkniveau;
 
– minimaal de vereiste diploma's WFT Schade plus WFT Leven aangevuld met twee zwaardere vakdiploma's op hbo- niveau, zoals A-Leven plus het diploma Erkend Hypotheekadviseur of het diploma Pensioenpraktijk 1 plus Pensioenpraktijk 2 of het volledige A-diploma plus één branchediploma;
 
– vaardigheden om klanten te overtuigen;
 
– een grotere portefeuille dan gemiddeld (bijvoorbeeld € 300.000 doorlopende provisie voor een allround adviseur mkb).
 
Bij de meeste assurantiekantoren werken adviseurs overigens met concrete doelstellingen voor kwaliteit, klantbehoud, aantal afspraken, werven van nieuwe klanten en sluiten van nieuwe omzet.
 
Budget voor opleidingen
Het werken op assurantiekantoren is in wezen kennisintensieve dienstverlening. Kennis van de materie en van producten is vereist.
 
Gemiddeld heeft een assurantiekantoor met een hogere omzet per fulltime medewerker en een meer dan gemiddeld rendement ook hogere personeelskosten dan gemiddeld. Deze werkgevers begrijpen dat hoger gekwalificeerde medewerkers minder fouten maken, minder vaak werkachterstanden laten ontstaan en de klanten beter bedienen.
 
Zij hebben daar graag een hoger dan gemiddeld salaris voor over. Op de langere duur betaalt zich dit immers terug. Er zijn minder medewerkers nodig, omdat zij efficiënter kunnen werken en klanten blijven langer klant, omdat zij goed bediend worden.
 
Daarnaast wordt bij deze groep kantoren ook meer geld aan opleidingen besteed dan gemiddeld.
 
Norm voor een goed opleidingsbudget voor een kennisintensief bedrijf is 3% van de loonsom. Bij een gemiddeld kantoor betekent dit een budget voor opleidingen van € 1.250 per medewerker per jaar.
 
Van dit opleidingsbudget worden de kosten van vakopleidingen, PE-opleidingen, examens en vaardigheidstrainingen betaald.
 
Budget per medewerker
De vraag is hoe assurantiekantoren het best een keuze kunnen maken uit de diverse opleidings- en exameneninstituten. Een gemiddeld budget per medewerker bestaat per jaar uit:
 

  • € 600 voor vakopleidingen en vakexamens;

 

  • € 300 voor PE-opleidingen en PE-examens;

 

  • € 350 voor vaardigheidstrainingen.

 
Binnen de assurantiebranche zijn tientallen opleidings- en exameninstituten. Bij een aantal instituten is er wel sprake van een zekere vorm van koppelverkoop. Bij deze organisaties mogen kandidaten alleen examen doen als zij ook bij hetzelfde instituut de bijbehorende opleiding hebben gevolgd. De werkgever wordt dan voorgehouden dat de kans van slagen in dat geval hoger is. Ook wordt stevig geconcurreerd met studie-uren, de duur en lengte van het examen, de prijs en de slagingspercentages.
 
Vaardigheden toetsen
Waar het echter werkelijk om gaat is dat medewerkers kennis en vaardigheden leren die zij nodig hebben om in hun functie goed te presteren en dat een examen toetst wat een medewerker werkelijk kan in een werkomgeving. Dit is fundamenteel anders dan dat via een examen wordt getoetst of een kandidaat de leerstof wel geleerd en begrepen heeft.
 
Het gaat erom dat een medewerker klaar is voor een functie en dat hij de geleerde theorie kan toepassen in een praktische situatie. Ook kunnen elders opgedane kennis, vaardigheden en competenties door middel van een losstaand examen worden getoetst zodat duidelijk wordt of de medewerker het voor de functie vereiste niveau heeft.
 
Een goede werkgever beknibbelt dan ook niet op salaris, opleidingskosten en examenkosten als het om goede medewerkers gaat .
 
Personele Diensten, een onderdeel van Bureau D&O, dat assurantieondernemers helpt bij hun personeel- en organisatiebeleid.doen voor dezelfde diploma's als de feitelijk leidinggevende.  

Tabel 1

Gemiddeld kantoor

Wft schade particulier

Wft schade bedrijven

Wft leven

Adviseur particulier

x

 

x

Adviseur particulier + MKB

x

x

x

Commerciële binnendienst particulier

x

 

x

Commerciële binnendienst allround

x

x

x

Schadebehandelaar

x

x

 

 

 

Tabel 2

Hypotheekkantoor

Wft leven

Wft hypothecair krediet

Erkend hyp. adviseur

Hypothecaire planning

Hypotheekadviseur

x

x

x

 

Financieel planner

x

x

x

x

Hypotheekondersteuner

x

x

 

 

Reageer op dit artikel