nieuws

Eerste sociaal plan voor Allianz staat op stapel

Archief

De directie van Allianz en de vakorganisaties hebben overeenstemming bereikt in het overleg over een sociaal plan. Er wordt nu aan de exacte formulering van het principeakkoord gewerkt, aldus een directiebericht op het intranet van de verzekeraar.  

Eerste sociaal plan voor Allianz staat op stapel

Breekpunten in de onderhandelingen waren vorige maand de maximale reistijd op grond waarvan iemand 'boventallig' wordt en de reistijdcompensatie voor medewerkers die op een andere locatie gaan werken. Kennelijk zijn de meningsverschillen hierover nu  de wereld uit.

De verwachting is dat de tekst van het principeakkoord tussen 24 en 28 augustus gereed is, waarna het door de vakorganisaties met een positief advies aan de leden wordt voorgelegd. Zodra het sociaal plan is ondertekend, kan het bij alle reorganisaties in het kader van 'Allianz 2012' worden toegepast.

Reageer op dit artikel