nieuws

‘Dien bezwaarschrift in tegen kostenheffing AFM’

Archief

In vervolg op hun eerdere aankondiging, roepen Fidin en OVFD de financiële dienstverleners opnieuw op een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM tegen de “buitensporige stijging van de kostenheffingen van het toezicht”. Aanleiding is het gegeven dat de toezichthouder begonnen is met de verzending van de facturen. Wie geen bezwaar maakt, verliest volgens de brancheorganisaties elk recht op eventuele tegemoetkoming.

‘Dien bezwaarschrift in tegen kostenheffing AFM’

Afhankelijk van de omvang en activiteiten van het kantoor, stijgen de kosten voor het doorlopend toezicht met 10%  tot 22% ("bovenop de 33%  tot 83% stijging in 2008, waartegen wij collectief bezwaar hebben gemaakt"). Fidin (NVA en NBVA) en OVFD wijzen erop dat intermediairs, om in aanmerking te komen voor lastenverlichting, ook tegen de factuur 2009 bezwaar moeten maken.
Hoewel er nog niet (onherroepelijk) is besloten op de bezwaren in de '2008-procedure', mag volgens Fidin/OVFD worden verwacht dat dezelfde bezwaren grotendeels ook gelden voor de nota 2009. Er wordt op gewezen dat  het ministerie van Financiën de kosten van wanbetaling nu voor eigen rekening zal nemen. "Dat betekent dat aan één van onze bezwaren in elk geval voor 2009 wordt tegemoet gekomen. De overige bezwaren blijven echter onverkort van toepassing."

Reageer op dit artikel