nieuws

De opkomst van fietsverzekeraar Enra

Archief

Computers

Het toenemend gebruik van computers in het bedrijfsleven, zowel bij grote concerns als bij het midden- en kleinbedrijf, heeft geleid tot een gestaag groeiende vraag naar computerverzekeringen, aldus AM 16 in 1984. "Daarentegen is de gemiddelde premie de laatste jaren fors gedaald als gevolg van de sterk afnemende aanschafprijzen van computerapparatuur. Ook de hevige prijsconcurrentie tussen verzekeraars heeft een drukkend effect op de computerpremies."
 
'Kip met gouden eieren'
In 1984 nam topman Adriaanse afscheid van Delta Lloyd. Hij stond daarbij stil bij de relatie met de Britse moedermaatschappij Commercial Union (die overigens begin deze eeuw werd omgedoopt in Aviva). Adriaanse verwachtte 25 jaar geleden niet dat het concern Delta Lloyd van de hand zou willen doen. "Delta Lloyd is op het ogenblik de kip met gouden eieren."
 
LAT-relatie
In de zomer van 1984 besloot de NBVA de besprekingen met de NVA over een eventuele fusie op te schorten tot de tweede helft van november. Als voornaamste reden noemde NBVA-voorzitter Antoon Bosma dat de fusiebesprekingen voor zijn bond een beetje te snel zijn gegaan. Hij maakte daarbij direct de kanttekening dat de 'verkering' niet uit was. "Wij geven – om bij dezelfde beeldspraak te blijven – echt tijdelijk de voorkeur aan een LAT-relatie."

Reageer op dit artikel