nieuws

De Goudse speelt in op mogelijke grieppandemie

Archief

De Goudse heeft op het terrein van de verzuimverzekeringen enkele maatregelen genomen in verband een mogelijke grieppandemie in het najaar. Zo is aan gevolmachtigden te verstaan gegeven, dat tijdelijk enkele verscherpte richtlijnen gelden rond het offreren van stoploss-polissen.

De Goudse speelt in op mogelijke grieppandemie

De Goudse heeft ten aanzien van stoploss laten weten, dat vanaf nu de varianten 110 en 120% van het eigen behoud niet meer geoffreerd mogen worden. "Alleen de varianten 130%, 140% en 150% zijn nog mogelijk."
Het eigen behoud moet daarnaast een minimumhoogte hebben van 3% bij een 70%-dekking en 4,5% bij een 100%-dekking.
Als gevolmachtigden bijzondere verzoeken voor een stoploss-offerte ontvangen ("verzoeken die u normaal gesproken niet krijgt"), dan is extra voorzichtigheid geboden, aldus De Goudse. "Bij twijfel is overleg met uw volmachtbeheerder gewenst." Het actuariaat gaat de impact van de pandemie voor de portefeuille bepalen. "Mogelijk nemen wij een ander standpunt in zodra de uitkomst hiervan bekend is."

Reageer op dit artikel