nieuws

CZ voorziet premieverhoging

Archief

Polisboer

Leers neemt in het najaar afscheid van de Tilburgse zorgverzekeraar, waar hij in 1975 in dienst trad en sinds 1993 de voorzittershamer hanteert. Hij laat volgens eigen zeggen een "hele gezonde tent achter". CZ boekte over het afgelopen jaar een prima verzekeringstechnisch resultaat van € 43 (-44) mln. Weliswaar werd op de beleggingen fors verlies geleden, maar daardoor laat Leers zich niet uit het veld slaan. "Elke euro is er één, maar op een belegd vermogen van € 1,3 mld valt een beleggingsverlies van € 90 mln wel mee. Zeker in het licht van de grote financiële crisis", meent Leers.
 
De toekomst van CZ ziet Leers zonnig in. "Wij willen transformeren van gewone polisboer naar een gids in zorgland. Daarbij staat voorop dat wij de kwaliteit van de zorgverlening inzichtelijk willen maken. Dat is waarmee je je kan onderscheiden van andere zorgverzekeraars. Wij moeten de kwaliteit duiden en herkenbaar maken. Als je vindt dat de klant moet kunnen kiezen, dan moet er ook wel wat te kiezen zijn. Daarbij hebben we nog een lange weg te gaan. Het is geen eenvoudig traject. Maar als we dat niet voor elkaar krijgen, dan is de stelselwijziging mislukt."
 
"Wordt er nu vooral op premie geconcurreerd, straks moet er op premie en kwaliteit worden geconcurreerd. Laten we wel wezen, alle zorgverzekeraars doen min of meer hetzelfde. Bij CZ moeten mensen zich thuis voelen, dat moet onze branding zijn. Wij zijn onderscheidend, doordat wij duidelijkheid bieden, wij het verschil in kwaliteit laten zien, de zorgverlener toetsen op zijn kwaliteit en dat wij als zorgverzekeraar luisteren naar onze klanten. Dat doen zorgverzekeraars te weinig."
 
Maar ook Leers ziet nog hobbels op de weg. "Laatst kreeg ik weer een bericht van vergoeding onder ogen. Nu ben ik redelijk ingevoerd in de materie, maar zo'n bericht is dus abracadabra voor de klant. Dat kan dus gewoon niet."
 
CZ Direct
De internetpolis CZ Direct is ontstaan uit de gedachte om internet als distributiekanaal in te zetten. "Wij scoorden op vergelijkingssites goed, behalve ten aanzien van onze internetpolis en dat zat 'm vooral in de prijsstelling. Je betaalde gewoon de volle mep en dat is niet handig als je jezelf via dat kanaal wil profileren. Daarom hebben we ingezet op een volledig online product, waar ook een zekere mate van zorgsturing aan hangt. Zo moet de verzekerde zijn medicijnen en hulpmiddelen via internet afnemen. Wij hebben voor dit product een aparte verzekeringsovereenkomst gemaakt en die is ook goedgekeurd."
 
"Vervolgens hebben we dit low profile in de markt gezet. Inmiddels hebben we achthonderd verzekerden, maar dit moeten er in twee jaar tijd ongeveer vijfduizend worden. Dan ben ik tevreden", aldus Leers.
 
Voor CZ Direct is een aanvullend product ontwikkeld, dat sterk lijkt op het al bestaande aanvullende product voor jongeren. "Voor komend jaar zetten we er nieuw aanvullend product, specifiek gericht op jongeren naast."
 
CZ hinkt echter op twee gedachten. "Wij willen nadrukkelijk een nieuwe doelgroep aanboren, maar het mag niet te veel kannibaliseren op onze bestaande producten. We zullen er dus ook niet té veel commercie op los laten."
 
Zorgsturing
Weliswaar kiest CZ voor zijn internetproduct nadrukkelijk voor zorgsturing, voor de 'gewone' CZ-polissen is daar niet voor gekozen. "Wij hebben dit voorgelegd aan klantenpanels en ze laten stemmen. Laat ik het zo zeggen, ze waren niet overtuigd enthousiast. Daarmee was het te discutabel en hebben we het niet doorgezet. Heel duidelijk was toch wel de reactie dat CZ zich niet moest bemoeien met de zorgkeuze van de verzekerde. Wij dachten dat het een goed plan was, maar kennelijk is het nog te vroeg."
 
Verzuimpakket
Sinds eind vorig jaar heeft CZ zich nadrukkelijk gemeld op de verzuimmarkt met onder meer de introductie van VerzuimZorg Actief. Dit pakket biedt een geïntegreerde zorg- en verzuimoplossing voor het midden- en kleinbedrijf. De inkomensgerelateerde producten hiervoor worden geleverd door Delta Lloyd, die CZ onder eigen label op de markt brengt.
 
"Het gaat boven verwachting goed met deze combinatie. Wij hebben met dit product ingezet op het mkb, maar inmiddels hebben ook drie grote bedrijven met meer dan duizend werknemers zich gemeld."
 
"De doelstelling was dat wij 10.000 werknemers in de boeken wilde hebben. Daar zitten we nu overheen. Dus het gaat echt goed."
 
Intermediair
CZ heeft een segmentering aangebracht in de partijen waarmee samengewerkt wordt. "Daarbij kijken wij uiteraard welke partijen voor ons rendabel zijn. Het eerste segment is partners op het gebied van zorg en inkomen. Denk aan bedrijven als Aon, Marsh en Schouten Zekerheid. Het tweede segment is ketens en formules, zoals Rabobank, Nedasco en TVM. Wij kiezen niet voor inkoopcombinaties. Het moet toegevoegde waarde bieden en niet alleen inkopen op basis van volume", zegt Leers.
 
Het derde segment is het klassieke intermediair. Wij hebben ervoor gekozen om voor het intermediair waarmee samengewerkt wordt, geen apart label in de markt te zetten, zoals Menzis toentertijd deed met Confior. "Omdat we CZ een sterk merk is en we de klant niet willen sturen. De klant kiest zelf zijn distributiekanaal", aldus Leers.
 
Provisie
De discussie over bonusprovisie en provisietransparantie gaat min of meer langs CZ heen. "Wij hebben wel kritisch gekeken naar de meerwaarde van provisie. Daarbij hebben we op een aantal ledencollectiviteiten de doorlopende provisie verlaagd. Daar werd zo wild op ingeschoten; dat wilden wij niet", aldus Leers.
 
"Verder hebben we de provisie op aanvullende polissen aangepast. Wij gaven een percentage gekoppeld aan de premie. Dus bij tandartsen ging het verbruik omhoog, daarmee ook de premie en dus ook de provisie."
 
"Wij gaan naar een gedifferentieerde provisie voor het intermediair. Het moet in verhouding staan tot de prestatie."

Reageer op dit artikel