nieuws

CDFD: ‘Instituten moeten ook praktijkkennis toetsen’

Archief

CDFD-voorzitter Olaf McDaniel (foto) vindt dat PE-instituten te weinig aandacht besteden aan de praktijkkennis. “Wij zullen daarom strenger gaan toezien op een correcte toetsing van deze kennis door de instituten”, zegt hij. “In de toelichting  op de erkenningsregeling voor de instituten staan talloze voorbeelden van de manier waarop deze toetsing kan worden ingevuld.”

CDFD: ‘Instituten moeten ook praktijkkennis toetsen’

McDaniel  denkt aan het bespreken van casuïstiek, rollenspellen en groepsdiscussies. "Op enkele uitzonderingen na hanteren de instituten echter een multiple-choicetoets aan het eind van een cursusprogramma. Wij vinden dat je op deze manier voornamelijk de kennis toetst en te weinig de toepassing van deze kennis in de praktijk onder de loep neemt", aldus McDaniel.

Reageer op dit artikel