nieuws

Bankier Van Lanschot eist aandelen Robein op

Archief

Solvabiliteit

Robein Leven realiseerde vorig jaar een premieomzet van € 119 (123) mln. Ruim 90% daarvan betreft koopsomstortingen. De direct writer werd echter hard geraakt door de financiële crisis en moest de boekhouding sluiten met een verlies van meer dan € 18 mln. Ondanks kapitaalinjecties van ruim€ 5 mln (bijstorting aandelenkapitaal door aandeelhouder Reintjens) en € 10 mln (achtergestelde lening door "een Nederlandse financiële instelling") was de solvabiliteitsmarge ultimo 2008 nog ternauwernood boven de 100%.
 
Of de overgang van de aandelen naar kredietgever Van Lanschot op aandringen van De Nederlandsche Bank heeft plaatsgevonden, laat Robein-directeur Ruud Hageman in het midden. "We hebben een open constructieve dialoog met de toezichthouder; op de inhoud daarvan ga ik niet in." Feit is wel dat de solvabiliteitspositie van Robein na de transactie aanzienlijk verbetert. "Het totaal aan maatregelen behelst dat de solvabiliteit toeneemt tot boven 150%", stelt Hageman.
 
Delta Lloyd
Tien jaar geleden sprak Van Lanschot Bankiers al eens met Reintjens over een meerderheidsbelang. De directeur, die de verzekeringsmaatschappij in 1981 zelf had opgericht, kwam niet tot overeenstemming met de bank.
 
Eind 2006 meldde Delta Lloyd zich aan de Haagse poort. Een jaar later deed Delta Lloyd een bod van € 60 mln en verhoogde dat kort daarna tot € 76,25 mln. Reintjens ging daarmee niet akkoord, omdat Delta Lloyd een 'vrijwaring' wenste van eventueel toekomstige schadeclaims op beleggingsverzekeringen als de Beurs Index Polis. Via een kort geding wilde Reintjens Delta Lloyd tot aankoop (zonder 'woekerpolis-voorbehoud') dwingen, maar hij verloor die rechtszaak.
 
BinckBank
Eerder deze zomer sloot Robein nog een samenwerkingsovereenkomst met BinckBank. Volgens Hageman is dat onderdeel van een bredere strategiewijziging. Zo transformeert Robein Bank van bank naar vermogensbeheerder. Die reorganisatie heeft onder meer tot gevolg dat het personeelsbestand van circa 75 terugloopt tot 61. Die personeelsreductie is met vier ontslagen gepaard gegaan.
 
De effectenadministratie en uitvoering van effectenorders ligt voortaan bij BinckBank. "Zo bieden we de bijna 40.000 polishouders uitstekende online faciliteiten en een scherpe tariefstelling", motiveert algemeen directeur Dus Fabius.
 
De gang van zaken in 2009 is volgens Hagema positief. Het premie-inkomen van Robein Leven was na zes maanden € 70,5 mln: slechts 7% minder dan in de eerste zes maanden van 2008.
 
Reintjens weten dat Van Lanschot interesse had getoond in de aandelen van de levensverzekeraar.

Reageer op dit artikel