nieuws

Assurantietak Friesland Bank ziet nieuwe kansen in Leven

Archief

Bankverzekeren

Volgens Perquin werkt het bankverzekeringsconcept bij FBA steeds beter, omdat de twee disciplines binnen Friesland Bank niet op één hoop worden gegooid, maar wel goed met elkaar samenwerken. "Bankieren en verzekeren zijn twee verschillende dingen. Je moet in het oog houden wat de klant nodig heeft. De consument is nu veel voorzichtiger geworden: waar voorheen bijvoorbeeld werd gelet op het laag houden van de risicodekking, wordt nu juist meer gezocht naar de zekerheid dat bijvoorbeeld een hypotheek gedekt is bij overlijden. Maar daar moet je de klant als bank wel op wijzen."
 
Een samenwerking met één verzekeraar op schadegebied, waarover is gesproken met Univé, is definitief van de baan. "Wij hebben bewust voor onafhankelijkheid gekozen. Zeker voor simple-riskproducten is een prijsmarkt ontstaan. Wij willen ons advies kunnen invullen met een product dat de scoringskans verhoogt. Maatschappijen passen de prijzen bijna op dagbasis aan; dan willen wij niet van één aanbieder afhankelijk zijn."
 
Vier op de tien klanten van FBA bankiert niet bij Friesland Bank. "Wij doen niet aan gedwongen winkelnering; we vinden dat wij de klant moeten overtuigen om zowel zijn bank- als verzekeringszaken bij ons te regelen", aldus Perquin. "Het is ook beter om als relatief zelfstandig onderdeel te opereren: een bank moet zich aan strengere regels houden dan een intermediairbedrijf. Dat houdt ons flexibel. Bij andere banken wordt de verzekeringsadviseur er als specialist bijgeroepen; bij ons doen de bank- en de verzekeringsadviseur het samen. Zij zijn ook allebei op hun gebied verantwoordelijk voor het klantbeheer, terwijl bij andere banken de accountmanager van de bank leidend en eindverantwoordelijk is."
 
Geen aankopen
Acquisitie van kantoren of portefeuilles staat niet op nummer één in de agenda bij FBA. "Wij willen eerst focussen op het beter benutten van ons businessmodel." De afgelopen jaren groeide het assurantiebedrijf door overnames van onder meer Bercoop Assurantiën en het Heerenveense Brandsma Assurantiën. "Voor portefeuilles wordt nog steeds te veel betaald", is echter de mening van Perquin. "Als je een kantoor gaat integreren in je eigen bedrijf komen er soms lijken uit de kast en integratie brengt altijd kosten met zich mee. Bovendien hebben wij liever klanten die bewust voor ons kiezen dan dat ze door een overname binnenkomen. Een overgenomen kantoor zelfstandig laten bestaan past namelijk niet in onze filosofie van een centrale backoffice met een regionaal, vanuit huis werkende buitendienst."
 
Behalve gekocht is er ook verkocht: pensioenadviesbedrijf Aecum werd overgenomen door Unirobe Meeùs. "Aecum heeft veel grotere klanten met een landelijke spreiding, terwijl Friesland Bank voornamelijk boven de grote rivieren zit. Wij willen ons juist op het mkb richten en dichter tegen het bankbedrijf aan gaan zitten." Desondanks zoekt FBA wel groei aan de pensioenkant. "Wij zien bijvoorbeeld kansen in dga-pensioenen. Die kun je nu veel meer modulair inkopen dan voorheen: overlijdensrisico, aov en vermogensopbouw kun je allemaal apart regelen."
 
Mkb
Het mkb vertegenwoordigt verreweg het grootste premieaandeel bij FBA. "Als je naar de schadeportefeuille kijkt, is van de € 50 mln premie die wij jaarlijks omzetten, ruim twee derde afkomstig uit zakelijke polissen, terwijl we ongeveer tien keer zo veel particuliere als zakelijke klanten hebben."
 
Online sluiten zal voor ondernemers geen optie worden bij FBA. "Wij willen de klant wel gaan faciliteren in het online doorvoeren van mutaties en inzicht geven in polissen, want het is onze ervaring dat ondernemers zo weinig mogelijk over verzekeringen willen nadenken, maar er wel op willen kunnen vertrouwen dat alles goed geregeld is. Bovendien is de generatie ondernemers die wij kennen, nog heel erg gericht op de mobiele telefoon. Ze bellen graag."

Reageer op dit artikel