nieuws

ASR: tarief module arbeidszorg omhoog

Archief

Bij ASR wordt de premie voor de Servicemodule Arbo Zorg (SAZ-module) per 1 januari verhoogd van € 75 naar € 82,50 per werknemer per jaar. De verhoging iis het gevolg van een stijging van de kosten voor het abonnement en de verrichtingen van de arbodienst, aldus ASR.

ASR: tarief module arbeidszorg omhoog

De verhoogde premie geldt voor nieuwe contracten die ingaan per 1 januari 2010. Voor bestaande polissen wordt de nieuwe premie in rekening gebracht per contractsvervaldatum. De SAZ-module is een aanvulling op de conventionele verzuimverzekering en biedt werkgevers ondersteuning om te kunnen voldoen aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Voortaan hebben werkgevers die gebruikmaken van deze module één aanspreekpunt voor de verzuimverzekering en de arbodienstverlening. Sinds juni is er een directe koppeling met het systeem van ArboNed en Maetis. "Wij zijn hiermee een van de eerste verzekeraars die digitaal verzuimgegevens aanleveren bij arbodienstverleners", aldus ASR.

Reageer op dit artikel