nieuws

ASR concentreert bijna alles in ‘regio Utrecht’

Archief

Ardanta en Europeesche blijven buiten schot

 

In de komende vijf jaar brengt ASR de huidige elf locaties verspreid over Nederland terug tot één hoofdkwartier in de regio Utrecht. Dit betekent onder meer dat uiterlijk eind 2012 de kantoren in Rotterdam (van voorheen Stad Rotterdam aan het Weena) en Woudsend worden opgeheven.

 

Alleen uitvaartverzekeraar Ardanta (Enschede) en recreatieverzekeraar Europeesche (Amsterdam) blijven buiten de concentratie. ASR gaat de rest van zijn activiteiten concentreren op één nader te bepalen locatie in de regio Utrecht. Het staat nog niet vast of dit de huidige locatie van het hoofdkantoor aan de Archimedeslaan 10 in Utrecht wordt.

 

Overcapaciteit

De huidige panden hebben volgens het concern al een overcapaciteit van meer dan duizend werkplekken. De bezettingsgraad van de kantoren bedraagt gemiddeld 70%, aldus ASR. Vanaf nu zullen leegstaande verdiepingen in Rotterdam worden verhuurd.

 

ASR Nederland telt circa 6.000 medewerkers (omgerekend naar fte’s ruim 4.500). "Van de medewerkers die door de besluiten worden geraakt, woont 50% in Utrecht of directe omgeving, inclusief Amersfoort; 80% van de betrokken medewerkers woont dichterbij Utrecht dan bij Rotterdam."

 

De nieuwe huisvesting zal worden ingericht op "het nieuwe werken" en het aantal bureauplekken wordt drastisch gereduceerd. Het bestaande pand is onvoldoende ingericht op de nieuwe plannen. De komende tijd wordt nader onderzocht wat de beste optie is: renovatie van het betreffende pand of nieuwbouw elders. Daarbij wordt zal nadrukkelijk rekening gehouden met de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid. Deze keuze zal niet voor eind 2010 zijn gemaakt.

 

Aanleiding

De plannen passen in het eerder bekendgemaakte streven van ASR om als één bedrijf te opereren, de cultuur klantgerichter te maken, een aantal backoffice-activiteiten te centraliseren, over de gehele linie de efficiency te verbeteren en de kosten substantieel te verlagen.

 

Zo zijn de huidige centrale backoffices nu verdeeld over vier locaties, te weten Utrecht, Rotterdam, Amersfoort en Woudsend. Een deel van de ICT-ondersteuning is in Woerden gehuisvest. "Deze spreiding zorgt voor extra kosten en doet af aan de effectiviteit van de samenwerking."

 

Het eerste pand dat zal worden gesloten (per 30 september) is dat in Woerden (verhuizing naar Archimedeslaan 10 in Utrecht), hetzelfde gebeurt per 31 januari met de vestiging Odijk.

 

worden verhuurd.

Reageer op dit artikel