nieuws

AFM beboet SNS voor verkoop beleggingspolissen

Archief

Tweede dwangsom voor Winkens

 

De Autoriteit Financiële Markten heeft SNS Bank een boete van € 30.000 opgelegd wegens het onvoldoende inwinnen van klantinformatie bij het adviseren over beleggingsverzekeringen.

 

De boete van SNS vloeit voort uit een in 2007 en 2008 uitgevoerd marktbreed onderzoek naar de advisering van beleggingsverzekeringen. SNS Bank ging, naar de bevindingen van de toezichthouder, in de periode februari t/m mei 2007 bij dertien van de veertien adviezen in de fout. “Doordat onvoldoende informatie werd ingewonnen over de financiële positie van de klant, zijn kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, kan in de onderzochte gevallen niet afdoende worden vastgesteld of het product aansluit bij de specifieke situatie van de klant”, stelt de toezichthouder. Ook op basis van de wel ingewonnen informatie heeft de AFM in vier gevallen niet kunnen vaststellen waarom het product is geadviseerd.

 

SNS Bank vindt de boeteoplegging in strijd met afspraken met de AFM. Bij overhandiging van de dossiers had de bank gesteld dat die alleen ten behoeve van het marktbrede onderzoek gebruikt mochten worden en niet voor andere doeleinden. Hoewel de AFM op die mededeling nimmer reageerde, acht de toezichthouder zich aan die voorwaarde niet gebonden.

 

Tweede dwangsom

De AFM heeft daarnaast, en voor de tweede maal, een last onder dwangsom opgelegd aan Anita Winkens-Janssen in Brunssum, handelend onder de naam Winkens Assurantiën. De toezichthouder vermoed bemiddelingsactiviteiten zonder vergunning. Maart vorig jaar werd ook al een last onder dwangsom opgelegd aan Winkens Assurantiën v.o.f., een bedrijf dat eveneens door Anita Winkens werd gedreven.

Reageer op dit artikel