nieuws

AFM beboet SNS Bank voor verkoop beleggingspolissen

Archief

De Autoriteit Financiële Markten heeft SNS Bank een boete van € 30.000 opgelegd wegens het onvoldoende inwinnen van klantinformatie bij het adviseren over beleggingsverzekeringen. De boete vloeit voort uit een in 2007 en 2008 uitgevoerd marktbreed onderzoek naar de advisering van beleggingsverzekeringen.

AFM beboet SNS Bank voor verkoop beleggingspolissen

SNS Bank won, naar de bevindingen van de toezichthouder, in de periode februari 2007 t/m mei 2007 bij 13 van de 14 adviezen onvoldoende informatie in. Het gaat om beleggngspolissen voor louter vermogensopbouw en polissen die zijn gekoppeld aan een hypothecaire lening.
"Doordat onvoldoende informatie werd ingewonnen over de financiële positie van de klant, zijn kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, kan in de onderzochte gevallen niet afdoende worden vastgesteld of het product aansluit bij de specifieke situatie van de klant", stelt de toezichthouder. Ook op basis van de wel ingewonnen informatie heeft de AFM in vier gevallen niet kunnen vaststellen waarom het product is geadviseerd.
SNS Bank vindt de boeteoplegging in strijd met afspraken met de AFM. Bij overhandiging van de dossiers had de bank gesteld dat die alleen ten behoeve van het marktbrede onderzoek gebruikt mochten worden en niet voor andere doeleinden. Hoewel de AFM op die mededeling nimmer reageerde, acht de toezichthouder zich aan die voorwaarde niet gebonden.

Reageer op dit artikel