nieuws

Zorg en Zekerheid boert goed

Archief

De Leidse verzekeraar Zorg en Zekerheid heeft het jaar 2008 afgesloten met een positief resultaat van _ 7,7 (3,7) mln. Het technisch resultaat van de zorgverzekeraar kwam uit op _ 13,2 (4,7) mln.

 

Weliswaar moest ook Zorg en Zekerheid, net als de andere zorgverzekeraars, een verlies op de beleggingsresultaten van _ -16,9 mln voor zijn rekening nemen, maar wist desondanks het resultaat met _ 4 mln te verbeteren. Het aantal verzekerden nam met ruim 9.000 toe en kwam op 380.000. Volgens het eigen jaarverslag heeft Zorg en Zekerheid daarmee een marktaandeel van 2,27% (2,23%).

 

Het aantal in collectiviteiten ondergebrachte verzekerden kwam iets uit boven het landelijk gemiddelde en steeg van 59% naar 63%, mede doordat de Universiteit Leiden klant werd. Het landelijk gemiddelde is 62%.

 

De Leidse zorgverzekeraar heeft een solvabiliteitsratio van 169%. De vereiste solvabiliteit bedraagt _ 67,6 mln, aanwezig is _ 114,6 mln.

 

Reageer op dit artikel