nieuws

Zevenwouden voor tweede jaar op rij in de rode cijfers

Archief

De malaise op de aandelenmarkten is ook de deur van de Friese onderlinge Zevenwouden niet voorbij gegaan. Per saldo resulteerden de ‘plussen en minnen’ in een jaarverlies na belasting van _ 677.000.

 

In 2007 zorgde een combinatie van hoge stormschaden (Kyrill), relatief veel grote branden en letselschaden én het verslechterde beursklimaat nog voor een verlies van _ 0,17 mln. In 2008 zag de onderlinge in Heerenveen de waarde van de aandelenbeleggingen met circa 40% kelderen. Deze daling kon voor _ 0,8 mln worden opgevangen uit de gevormde herwaarderingsreserve. Het resterende ongerealiseerde verlies bedroeg _ 1,2 mln en werd ten laste van de resultatenrekening gebracht. Overigens bestaan de beleggingen voor 60% uit obligaties, waarvan de waarde met 4% is gestegen. Per saldo betekent dit dat de waarde van de totale beleggingsportefeuille met 12% is gedaald.

 

  &nbspDe premieomzet van Zevenwouden liet vorig jaar een stijging zien van 9,3% tot _ 11,4 (10,4) mln. Gecorrigeerd voor een incidentele bate als gevolg van een nauwkeuriger berekeningsmethode voor de onverdiende premie uit oudere jaren, bedraagt de omzetstijging echter 4,8%. Die is deels bereikt door het aanstellen van nieuwe gevolmachtigden. De omzetontwikkeling vanuit het intermediair staat onder druk, onder meer vanwege de prijsconcurrentie door internetaanbieders, stelt de directie. De schadelast (voor herverzekering) daalde vorig jaar met bijna 12% tot _ 5,8 (6,5) mln. Het technisch resultaat van Zevenwouden herstelde zich enigszins tot _ 2,1 (0,7) mln, maar is nog niet op het niveau van 2005, toen een technisch resultaat van _ 3,9 mln werd behaald.

 

Reageer op dit artikel