nieuws

Vorig jaar 45% meer klachten over financiële dienstverleners

Archief

Bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zijn vorig jaar 6.411 klachten en geschillen voorgelegd. Dat is een stijging van meer dan 45% ten opzichte van 2007. Het instituut pleit in het jaarverslag voor een betere aanpak van de interne klachtenprocedure bij financiële dienstverleners, want dat kan leiden tot een “aanzienlijke vermindering van de tussenkomst van de Ombudsman en de Geschillencommissie”.

De Ombudsman Financiële Dienstverlening, Jan Wolter Wabeke kreeg ruim 6.400 klachten binnen. Daarvan leverde 15% de klagende partij uiteindelijk een tastbaar resultaat op; ruim 40% van de klachten werd niet in behandeling genomen.
Over levensverzekeringen kwamen 2.295 klachten binnen, waarvan tweederde in behandeling kon worden genomen. Dat leidde in 479 gevallen tot een aanbeveling (veelal een collectieve aanbeveling bij beleggingsverzekeringen) en voor 333 klagers tot een resultaat.
Op het terrein van schadeverzekeringen werd de helft van de 1.527 ingediende klachten in behandeling genomen. Bij 20% (301 zaken) kwam een resultaat uit de bus.
Op hypothekengebied werden 770 klachten ingediend. In ongeveer één op de acht gevallen (92) leverde dat een resultaat op. Ruim 1.200 klachten waren aan het adres van banken gericht en ruim 600 keer waren effecten onderwerp van protest. Bij de banken boekte 15% van de klagers door de bemiddeling van de Ombudsman een resultaat.

Reageer op dit artikel