nieuws

Verzekeraars verliezen bijna vier miljard

Archief

De Nederlandse verzekeringsbranche heeft in crisisjaar 2008 een verlies geleden van € 3,8 mld bij een gelijkblijvende premieomzet van € 76 mld. In 2007 resteerde nog een winst van bijna € 7 mld. Het is de eerste keer sinds het Verbond van Verzekeraars de branchecijfers bijhoudt dat er een negatief resultaat is geboekt.

Verzekeraars verliezen bijna vier miljard

De levensverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de omslag: zij lijden een technisch verlies van € 5,4 mld, tegen nog € 4 mld winst in 2007. Belangrijke veroorzakers zijn de beleggingsverliezen als gevolg van de kredietcrisis en de kosten van de getroffen compensatieregelingen voor beleggingspolissen, die € 2 mld bedragen. De resultaten in Schade en Zorg waren licht positief, hoewel de schadeverzekeraars hun resultaat in procenten van de premie hebben zien halveren (van 10% naar 5%). Dat laatste is volgens het Verbond behalve aan de crisis te wijten aan de scherpe concurrentie. De ziektekostenverzekeraars hebben voor het eerst sinds de introductie van de basisverzekering een positief technisch resultaat geboekt: € 181 (-331) mln.
 
Lees hier het volledige jaarverslag.

Reageer op dit artikel