nieuws

Verbond wil geen voogd van intermediair zijn

Archief

Evenals eerder Fidin heeft het Verbond van Verzekeraars fundamentele kritiek op de AFM-leidraad ‘passende provisie’. “Door de leidraad komen onder andere de open normen onder druk te staan, wordt te zwaar ingegrepen in de marktwerking en komt de verantwoordelijkheid voor het intermediair te veel bij de verzekeraars te liggen. Het Verbond dringt daarom aan op een evaluatie of de beoogde doelstellingen rond de WFT, Adviesmatch, BGFO I en II en de taak van de AFM via deze leidraad worden gerealiseerd

Verbond wil geen voogd van intermediair zijn

"Wij willen geen voogd zijn van het intermediair", schrijft het Verbond in een brief aan de AFM.  De organisatie vindt de regeling ook te complex met als gevolg overtreding en hogere handhavings- en administratielasten. "Het werk dat adviseurs doen en de beloning die zij daarvoor krijgen moet een zaak tussen adviseur en consument zijn", stelt het Verbond, dat aangeeft al langer te pleiten voor een ontvlechting van de verantwoordelijkheid van verzekeraars en intermediair. "Toezicht van verzekeraars op adviseurs die verder gaat dan de WFT bepaalt, past daar niet in", aldus het Verbond.

Reageer op dit artikel