nieuws

Verbond blij met initiatief Stichting De Ombudsman

Archief

Het Verbond van Verzekeraars zegt blij te zijn met het voornemen van Stichting De Ombudsman om opnieuw te kijken naar de behandeling van letselschadezaken. Het Verbond wil graag overleggen hoe dit onderzoek kan worden opgezet. Een eerder onderzoek van de Ombudsman leidde mede tot de invoering van een Gedragscode Behandeling Letselschade.

Deze gedragscode, in werking sinds januari 2007, ziet toe op het feitelijk gedrag van onder andere verzekeraars en moet meer zijn dan een "vrome intententieverklaring", aldus het Verbond. De belangenorganisatie schaart zich daarom achter de oproep van de ombudsman om melding te maken van zaken die niet conform de gedragscode zijn afgehandeld.
Het Verbond hoopt dat het onderzoek van de ombudsman er verder toe kan bijdragen dat meer partijen de gedragscode toepassen; met name door een deel van de belangenbehartigers van slachtoffers wordt de gedragscode vooralsnog niet gehanteerd. Zo streven partijen in de gedragscode onder meer naar de afronding van de schadebehandeling binnen twee jaar na het ongeval. Het Verbond wil graag weten in welke mate deze streefdatum wordt gehaald en hoe onnodige vertraging te voorkomen is. Door het onderzoek regelmatig te herhalen hoopt het Verbond een meetinstrument in handen te krijgen voor de implementatie van de code.

Reageer op dit artikel