nieuws

Twee boetes AFM voor DSB: € 120.000

Archief

Toezichthouder AFM heeft twee boetes opgelegd aan DSB Bank. Wegens het niet voorkomen van overkreditering kreeg DSB een boete van € 96.000, en voor het niet inwinnen van voldoende informatie bij klanten over de risicobereidheid een boete van € 24.000. De boetes in deze dossiers zijn feitelijk al op 5 mei opgelegd doch pas op 1 juli wereldkundig gemaakt. Er lopen nog meer onderzoeken bij DSB.

Twee boetes AFM voor DSB: € 120.000

Volgens de AFM kende DSB geen heldere criteria ter voorkoming van overkreditering. DSB zegt conform de CHF-norm te accepteren, maar hanteert zelf aanvullende criteria waardoor die norm wordt overschreden. Zo kunnen medewerkers van DSB twee nadere criteria toepassen, namelijk of de afwijking 'marginaal' is of dat het 'anderszins jegens de klant onredelijk is om strikt de letter van de kredietnota te volgen'. Volgens de AFM bieden beide criteria alle ruimte om hoge en risicovolle kredieten naar eigen inzicht af te handelen en zijn ze niet gericht ter voorkoming van overkreditering.
De boete vanwege het niet inwinnen van informatie heeft de bank gekregen, omdat de AFM in 5 van de 34 onderzochte klantdossiers heeft geconstateerd dat DSB nalatig is geweest bij het stellen van vragen aan de klant. Klanten hadden enerzijds aangegeven geen wijzigingen in de maandlast te willen als gevolg van renteschommelingen en anderzijds dat een lagere maandlast de voornaamste reden was voor het aangaan van het krediet. DSB heeft verzuimd na te vragen of de klant een langere rentevasteperiode wilde of nu juist een lagere maandlast, aldus de AFM.
In een reactie stelt DSB, dat zij de boetes ter toetsing aan de rechter zal voorleggen, omdat de bank het niet eens is met de interpretatie van de AFM.
 
Aanvulling op 2 juli:  De Limburgse omroep L1 zegt van medewerkers van het DSB-kantoor in Maastricht te hebben vernomen dat deze vestiging in september dichtgaat. Er werken daar circa vijftig mensen voor Postkrediet. DSB wilde nog niet reageren op de sluiting, aldus L1.

Reageer op dit artikel