nieuws

Turien reageert op Netwerk-uitzending

Archief

Assuradeurenbedrijf Turien & Co stelt dat in de tweede tv-uitzending van Netwerk over comapatiënt Daniel een vertekend beeld van de feitelijke situatie is geschetst. “Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om in de tegenaanval te gaan, zoals gesuggereerd werd in de uitzending”, aldus Turien over deze bijzondere letselschadezaak.

Turien reageert op Netwerk-uitzending

Na de eerste uitzending (7 juli jl.) had Turien besloten de zaak aan de rechter voor te leggen "om een onafhankelijk oordeel te verkrijgen en geschilpunten op te lossen". Om een procedure op te starten, is het uitbrengen van een dagvaarding noodzakelijk. "Alleen om die reden heeft de bewindvoerder van Daniël een dagvaarding gekregen."
Turien is er nog steeds van overtuigd dat de behandeling van het dossier correct en zorgvuldig is geweest met respect voor en in overleg met alle betrokkenen. "Wij schikken ons naar het uiteindelijke oordeel van de rechter."
 
Zie ook: 'Turien daagt comapatiënt voor de rechter'

Reageer op dit artikel