nieuws

Toezichtsheffingen tussen 10 en 22% omhoog

Archief

De heffingen die aan financieel dienstverleners worden opgelegd in verband met de kosten van doorlopend toezicht liggen tussen de 10% en 22% hoger dan vorig jaar, blijkt uit een besluit van het ministerie van Financiën. Vanaf de tweede helft van augustus verstuurt toezichthouder AFM de individuele rekeningen.

Toezichtsheffingen tussen 10 en 22% omhoog

Bij toepassing van de gebruikelijke berekeningswijze zouden de heffingen hoger zijn uitgevallen, stelt de AFM in haar jongste nieuwsbrief. "Het ministerie van Financiën heeft echter besloten om een deel van het exploitatietekort over 2008 niet bij de vaststelling van de tarieven voor 2009 te betrekken. Het betreft het tekort dat is ontstaan door heffingen die in het verleden zijn opgelegd en waarvan de gelden (nog) niet zijn ontvangen."
Dat de heffingen desondanks hoger liggen dan vorig jaar "is te verklaren door de noodzakelijk geachte intensivering van het toezicht op adviseurs en bemiddelaars". De tarieven worden in beginsel bepaald aan de hand van de begroting van de AFM van het betreffende jaar en de eventuele exploitatieverschillen van het vorige jaar.

Reageer op dit artikel