nieuws

‘Te weinig dynamiek in zorgverzekeringsmarkt’

Archief

De zorgverzekeringsmarkt is tot rust gekomen, constateert toezichthouder NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). De premie voor de basisverzekering is in 2009 licht gestegen, maar daar staat een goede dienstverlening tegenover. Ook de toegankelijkheid en de transparantie zijn over het algemeen voldoende. Er is nu wel een gebrek aan dynamiek, aldus de NZA. “De concurrentie blijft beperkt tot premies.”

‘Te weinig dynamiek in zorgverzekeringsmarkt’

De stabiliteit gaat gepaard met verderherstel van het resultaat op de basisverzekering en met duidelijke winsten op de aanvullende verzekeringen. De NZA zegt de zorgverzekeraars hun winsten niet te misgunnen. Zonder winst is er geen ruimte om in productontwikkeling en innovaties te investeren die de consument ten goede komen. "Gezien het doel van de stelselwijziging is het wel noodzakelijk dat zorgverzekeraars de prikkel blijven voelen om door middel van scherpe zorginkoop de premies niet te veel te laten stijgen." Op dit punt is een sterke verbetering geboden, vindt de NZA. Vanuit het oogpunt van de consument blijft het belangrijk om de ontwikkeling van het resultaat en het vermogen van verzekeraars kritisch te volgen. "Met het oog op de mogelijkheid van kruissubsidiëring zal de NZA daarbij de aanvullende verzekeringen betrekken."

Reageer op dit artikel