nieuws

Serviceproviders pleiten voor ‘status aparte’ in BGFO

Archief

OVFD wil snel

 

maatregelen

 

van Financiën

 

De Organisatie van Financiële Dienstverleners (OVFD) wil dat het ministerie van Financiën zo snel mogelijk met maatregelen komt om de merkwaardige positie van de serviceproviders binnen BGFO II te verbeteren.

 

"De jongste WFT-regels hebben de serviceproviders in een onwerkbare situatie gebracht", zei OVFD-voorzitter Karel Pauw onlangs tijdens het nationaal serviceproviding-debat in Nieuwegein.

 

"Een snelle aanpassing zit er echter niet in", zei de bij het debat aanwezige Charles Wijnker, afdelingshoofd van de afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer van het ministerie van Financiën. De eerste evaluatie van BGFO II is medio 2010 gepland.

 

"Wij hadden ooit de garantie van de minister Zalm dat de balansregel zou worden afgeschaft, zodra er sprake was van volledige transparantie", aldus Pauw. "Door de transparantieregels is deze in feite overbodig geworden. Als je een TGV tot je beschikking hebt, ga je toch ook niet meer in een boemel rondrijden?"

 

Voorzitter Christian Dijkhof van de sector Serviceproviding van de OVFD die zelf de franchiseketen HypotheekCompany oprichtte, legde uit waar de schoen wringt voor de serviceproviders. De huidige WFT-regelgeving is ontworpen en opgesteld voor de individuele tussenpersonen en houdt geen rekening met serviceproviders, zegt hij . "Dat geldt bijvoorbeeld voor de balansregel in combinatie met de inducementtoets, voor het terugboekrisico en voor het dienstverleningsdocument."

 

Balansregel

 

"De balansregel is bedoeld om de prikkel van ‘verdiensten ineens’, weg te nemen bij individuele adviseurs die de consument ook na het afsluiten van het product begeleiden, stelt Dijkhof. "Voor serviceproviders die handelingen van de aanbieder overnemen zonder contact met de klant, heeft zo’n regel geen enkel doel en nut. Zij moeten wel voor honderd procent prestaties leveren en krijgen geen volledige vergoeding."

 

Terugboekrisico

Verder houdt de wet er geen rekening mee dat serviceproviders geen bemiddelaars zijn, vindt Dijkhof. "Door het etiket ‘bemiddelaar’ geldt er ook bij eenmalige dienst plotseling ook een wettelijk terugboekrisico. Dit betekent dat als een klant na twee jaar zijn hypotheek oversluit de serviceprovider de vergoeding van de indertijd voor een aanbieder verrichte actie (bijvoorbeeld dossierafhandeling) deels moet terugbetalen."

 

Dienstverleningsdocument

Bij het dienstverleningsdocument (dvd) doemt er vooral een praktisch probleem op. "Volgens de huidige regelgeving moet dit document aan de consument worden overhandigd", zegt Dijkhof. "In het geval van de serviceprovider dus een consument waarmee hij geen contact heeft. Hieruit blijkt maar weer dat deze regelgeving niet is gemaakt voor twee groepen bemiddelaars. Als de oplossing is dat de vergoeding van de serviceprovider wordt opgenomen in de dvd die de adviseur uitreikt en de AFM dit gedoogt, moet dit gewoon de vaste gedragslijn worden, vind ik "

 

Evaluatie 2010

Een tussentijdse wijziging van BGFO II zit er overigens niet in, legde Wijnker namens het ministerie van Financiën uit. Dit is een ingewikkeld proces waaraan de Tweede Kamer en de Raad van State aan te pas moeten komen. De eerstvolgende evaluatie van BGFO staat gewoon gepland voor 2010.

 

Zou het dan niet mogelijk dat de serviceproviders tot die tijd een soort status aparte krijgen, werd er geopperd. Of zou de AFM op dit punt een soort gedoogbeleid kunnen voeren? Robert Jan van Loon van de AFM voelde daar weinig voor. "Als toezichthouderbegeef je je dan op glad ijs. Wel willen wij nog wel eens afwijkend beleid door de vingers zien als een nieuwe regeling zeer nabij is."

 

Van Loon wilde overigens wel kwijt dat de AFM nooit een voorstander van de balansregel is geweest, maar dat "de branche dit indertijd zelf wilde". Ook de AFM zou er overigens voor voelen om eerder te evalueren dan 2010.

 

Markt van 44 miljard

Bij alle afwegingen moet de overheid beseffen dat het hier wel om een bedrijfstak gaat met een niet kinderachtige omvang, stelt de OVFD. Volgens het IG&H-onderzoek 2008 bedraagt de hypotheekmarkt gemiddeld _ 111 miljard per jaar, waarvan 63 miljard via het intermediaire kanaal wordt afgesloten. Serviceproviders hebben 70% van de intermediaire hypotheekmarkt in handen. Bij elkaar een bedrag van zo’n _ 44 miljard euro.

 

twee soorten bemiddelaars."

Reageer op dit artikel